Subsidieregeling Sport en Bewegen 2020

Sportverenigingen, stichtingen en belangenorganisaties kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor ideeën die bijdragen aan een gezonde en sportieve stad. Ook inwoners kunnen subsidie aanvragen. Deze moeten voor 1 oktober 2019 worden ingediend en gelden voor sport- of beweegactiviteiten of andere plannen die plaatsvinden in 2020.

Subsidieregeling Sport en Bewegen 2020

Foto: Silvio Milia

Een financiƫle bijdrage kan worden aangevraagd voor:

  • een klein of groot sportevenement
  • initiatieven die sportief gebruik van de openbare ruimte bevorderen
  • bewonersinitiatieven in samenwerking met een vereniging of stichting, gericht op sport en beweging
  • fusie- of samenwerkingstrajecten van sportverenigingen
  • sportactiviteiten of scholing, bedoeld om jongeren, 65-plussers en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking meer te laten bewegen
  • een investering in aanpassing, uitbreiding of nieuwbouw van een gemeentelijke sportaccommodatie

Meer informatie over de subsidieregeling Sport en Bewegen 2020 en het digitale aanvraagformulier is te vinden op de pagina Subsidie Sport en Bewegen.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.