Subsidieregeling innovatiefonds zorg en welzijn voorlopig stopgezet

Op initiatief van de Amersfoortse gemeenteraad is in 2018 het Toekomstfonds innovaties zorg en welzijn in het leven geroepen. Projecten die innovatie in het sociale domein stimuleren, konden een subsidie uit dit fonds aanvragen. Het fonds is voorlopig stopgezet en wordt geëvalueerd.

De gemeente besluit daarna of het toekomstfonds wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. De subsidieregeling is per 20 februari 2019 aangepast. Aanvragen die voor deze datum zijn ingediend, worden nog wel beoordeeld.

In 2018 is in drie rondes ervaring opgedaan met projectaanvragen voor het toekomstfonds. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat dit fonds waardevol kan zijn, maar dat blijvende innovatie als gevolg van de projecten tot nu toe beperkt is. Amersfoort wil de nog beschikbare middelen zo efficiƫnt mogelijk benutten. De komende periode wordt uitgewerkt hoe dit het beste kan worden gedaan. Op basis hiervan besluit de gemeente over de toekomst van het fonds.

Meer informatie is te lezen in het collegebesluit over het toekomstfonds innovaties zorg en welzijn.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.