Stadsoorkonde voor het jubilerende Leger des Heils Amersfoort

Op zondag 26 mei 2019 reikte burgemeester Lucas Bolsius een Stadsoorkonde uit aan het Leger des Heils Amersfoort. Tijdens de viering van het 125-jarig bestaan ontvingen zij de Stadsoorkonde voor hun jarenlange inzet voor mensen in nood in de samenleving.


Het Leger des Heils Amersfoort, Korps Eemland helpt mensen met professionele zorg en begeleiding. Zij biedt steun en hulp via welzijns- en gezondheidszorg en begeleidt mensen vanuit de jeugdbescherming, reclassering en bij eenzaamheid. Men kan binnenlopen voor een kopje koffie, een maaltijd en meedoen aan tal van activiteiten. Er is een tweedehands kledingwinkel en een seniorenclub. Iedere zondagmorgen is er een samenkomst in het kerkgebouw.

Burgemeester Bolsius: “Het Leger des Heils Amersfoort is een onmisbare schakel in de samenleving. Het draagt op bijzondere wijze bij aan een menswaardig bestaan voor mensen in nood. Zij gaan door waar anderen stoppen”.

Met het toekennen van een Stadsoorkonde aan het Leger des Heils Amersfoort drukt het college van B&W een grote waardering uit voor de jarenlange inzet van alle medewerkers en vrijwilligers van deze kerkgenootschap.

In 1893 kreeg kapitein Jacobus Wijkhuizen, één van de leiders van het Leger des Heils in Nederland, de opdracht om in Amersfoort een korps, een kerkelijke gemeente, te vestigen. Kapitein Wijkhuizen werd daarin bijgestaan door Luitenant Frederik Alarm. Op 27 april 1894 werd door Kolonel Oliphant de vlag van het korps Amersfoort overhandigd en werden de eerste heilsoldaten ingezegend. Hiermee was de formele vestiging in Amersfoort een feit.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.