Stadsenquête: ruime voldoende voor schetsontwerp stadhuis

Inwoners van Amersfoort vinden het nieuwe stadhuis zoals voorgesteld in het schetsontwerp, aansprekend. Dat blijkt uit een enquête die 1.239 inwoners in oktober invulden. Het merendeel van hen geeft het schetsontwerp een ruime voldoende.

Stadsenquête: ruime voldoende voor schetsontwerp stadhuis

Hoge waardering voor duurzaamheid

De respondenten, de mensen die meewerkten aan de enquête, beoordeelden verschillende onderdelen. Daaronder de uitstraling, de manier waarop ontmoeting mogelijk wordt gemaakt, de duurzaamheid en of het gebouw voldoende kan worden aangepast aan hoe het wordt gebruikt in de toekomst. Die duurzaamheid en toekomstbestendigheid werden het hoogst gewaardeerd.

Het gebruik van zonnepanelen, groen in en rond het gebouw en isolatie dragen volgens de respondenten vooral bij aan duurzaamheid. Dat de indeling en de functie van het gebouw veranderd kunnen worden, scoren hoog voor de toekomstbestendigheid.

Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten die werden genoemd zijn (fiets)parkeren, de bereikbaarheid op de rotonde De Nieuwe Poort (een van de toegangswegen naar het nieuwe stadhuis) en de kosten. Voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp vinden de respondenten het vooral belangrijk dat het gebouw een natuurlijke, warme, maar ook een bijzondere en opvallende uitstraling krijgt.

Een deel van de respondenten wil in het vervolgproces meedenken. Vooral over de inrichting van de buitenruimte en groen én de veiligheid en toegankelijkheid.

Bekijk hier de complete analyse. Daarnaast kunt u hier onder andere diverse video's bekijken van het schetsontwerp.

Vervolgproces

Op woensdag 10 november 2021 heeft het college van B&W het schetsontwerp aangeboden aan de gemeenteraad. Die ontving daarbij onder andere de analyse van de stadsenquête. De raad buigt zich de komende weken over het schetsontwerp om hierover te besluiten. Ook is de gemeenteraad gevraagd eenmalig een financieel krediet van ruim 100 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de grond en de benodigde ontwerp- en bouwwerkzaamheden.

Belangrijke data

Op 16 november heeft de gemeenteraad tijdens een informatieve Ronde vragen kunnen stellen over het schetsontwerp, de kosten en het vervolgproces. Tijdens deze Ronde is besloten dat er nog een Ronde komt; deze is op dinsdag 23 november. Dan bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel met het college en kunnen mensen uit de stad inspreken en zo hun mening en feedback geven. Op deze pagina vindt u de agenda van 23 november en kunt u de bijeenkomst straks live volgen.

Op welke datum de gemeenteraad een besluit neemt over de toekomst van het stadhuis is nog niet bekend.

Over Huis voor de Stad Amersfoort

In de toekomst wil Amersfoort een duurzame, inclusieve stad zijn met voldoende woningen, waar in 2040 zo’n 180.000 inwoners zich thuis voelen. Een Huis voor de Stad moet hierbij passen. Daarom ontwikkelt de gemeente samen met de stad een nieuw te bouwen stadhuis, dat duurzaam, gezond, makkelijk aanpasbaar en budgetneutraal is. Daarbij houdt de gemeente ook rekening met het milieu nu en in de toekomst, en bouwt ze met zoveel mogelijk materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt.

Verder moet het Huis voor de Stad een toegankelijk gebouw met een Amersfoortse uitstraling worden. Waar ambtenaren werken én alle inwoners (graag) komen voor onze dienstverlening, onze maatschappelijke partners, ontmoetingen en samenwerken. Als alles volgens plan verloopt is het gebouw eind 2025 klaar voor gebruik.

Ga naar www.amersfoort.nl/stadhuis voor meer informatie.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.