Second opinion budget Westelijke ontsluiting

Passen de plannen voor de Westelijke ontsluiting wel binnen het beschikbare budget? Is er voldoende geld vrij gemaakt voor onvoorziene risico’s? En is dat ook zo volgens een onafhankelijke tweede partij?

Uit de second opinion blijkt dat de budgetraming voldoet aan de door de raad gestelde randvoorwaarden én dat de plannen ook volgens de onafhankelijke tweede berekening binnen het beschikbare budget vallen.

De raad nam op 4 september 2018 de Motie 2018-079M aan. Hierin vroeg de raad de griffie om een second opinion op de financiële raming te laten uitvoeren. Hierin moest in ieder geval worden gekeken naar de gehanteerde uitgangspunten, deugdelijkheid van de berekeningen en de volledigheid van het beeld. De uitkomst van deze second opinion moest tegelijk met de raming van het budget worden aangeboden aan de raad.

Budgetraming Westelijke Ontsluiting

In de Raadsinformatiebrief 2018 – 106 met de bijlage worden deze vragen beantwoord. Het laat zien hoe de gemeente tot een berekening van de kosten is gekomen. Dit is zoals gebruikelijk in stappen gegaan, waarbij eerst werd uitgegaan van een ‘verlanglijstje’ met alles wat binnen het project ideaal zou zijn. Daarna is gekeken wat efficiënter kon en welke luxe niet nodig was. Zo is gekomen tot een uiteindelijk ontwerp. Dit pas binnen het budget.

Bekijk ook het overzicht met veelgestelde vragen:

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.