Scholen regelen huisvesting voortaan samen

Na een lange periode van voorbereiden, hebben scholen en de gemeente vorige week een belangrijke en bijzondere overeenkomst bekrachtigd. Schoolbesturen in Amersfoort zijn voortaan met elkaar verantwoordelijk voor de bouw en renovatie van schoolgebouwen.

Scholen regelen huisvesting voortaan samen

Op school voor praktijkonderwijs De Baander tekenden de aanwezigen het document waarmee de gemeente taken voor onderwijshuisvesting overdraagt aan de schoolbesturen.

Wethouder Onderwijs Fatma Koser Kaya en Harko Boswijk, voorzitter van het schoolbesturenoverleg, bedankten de aanwezigen. Zij prezen de schoolbestuurders voor hun bereidheid om samen te werken. Boswijk: “Deze overeenkomst is goed nieuws voor alle leerlingen in Amersfoort. Alle scholen investeren samen met de gemeente in het onderwijs.” Koser Kaya: “We hebben als schoolbesturen en gemeente lange tijd samen hard gewerkt aan deze unieke werkwijze voor toekomstbestendige schoolgebouwen. Geweldig dat we het resultaat ervan bekrachtigen. En ik draag in vol vertrouwen de zorg voor de schoolgebouwen over aan de scholen.” Terwijl leerlingen van De Baander zangoptredens en de catering verzorgden, ondertekenden de bestuurders de overeenkomst.

Schoolbesturen beslissen vanaf nu samen hoe het geld dat de gemeente beschikbaar stelt, wordt verdeeld. Dat is bijzonder omdat die taak in vrijwel alle andere plaatsen in Nederland bij de gemeente ligt. Vanuit andere gemeenten zijn de ontwikkelingen in Amersfoort dan ook met veel interesse gevolgd.

De afspraken gelden voor de komende veertig jaar. In die periode zijn alle ongeveer honderd schoolgebouwen in Amersfoort aan vervanging of renovatie toe.

Meer weten over de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting? Lees dan het het raadsvoorstel.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.