Samenvatting collegebesluiten 16 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 16 november 2021

Bespreekstukken

Geen

Hamerstukken

Rekenkameronderzoek boa's

Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de openbare ruimte goed functioneert. De Rekenkamer doet daarnaast aanbevelingen om handhaving verder te professionaliseren. Deze aanbevelingen zijn door de gemeenteraad overgenomen. Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de opvolging van deze aanbevelingen.

Subsidieregelingen Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2022-2024

De gemeente heeft samen met het onderwijs en maatschappelijke partners in de stad het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2022-2024 opgesteld. Hierin staat hoe de betrokken partijen er de komende jaren samen voor zorgen dat de Amersfoortse jeugd veilig, kansrijk en gezond op kan groeien. Hiervoor zijn verschillende subsidieregelingen: Verlengde Schooldag, Taalstimulering, Maatjesprojecten en preventieve ondersteuning in de voor- en naschoolse opvang.

Subsidieregeling ondersteuning controle CTB sportverenigingen

De gemeente stelt een subsidieregeling open voor sportverenigingen. Hiermee kunnen zij een eenmalige bijdrage aanvragen om de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB's) en identiteitsdocumenten te vergemakkelijken. De bijdrage vergoedt bijvoorbeeld kosten voor de inzet van werknemers die CTB's controleren, zoals gastheren, -vrouwen of beveiligers. Kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 6 november 2021 tot en met 31 december 2021, komen voor vergoeding in aanmerking. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 8 december 2021.

Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

De afdeling Belastingen heeft een eigen deurwaarder. Ter ondersteuning wordt een externe deurwaarder ingezet via een organisatie die meer gemeenten helpt bij invorderingen en dit op een sociaal verantwoorde manier doet, in overeenstemming met de werkwijze van de gemeente.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • energielabel van het stadhuis;
  • stopzetten aanbesteding Rapsodi Healthcare;
  • huizenhonger.

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.