Ruim 350 ideeën voor nieuwe stadhuis Amersfoort

Amersfoorters brachten de afgelopen maand via het online participatieplatform Met Amersfoort 114 tips en ideeën in voor het nieuwe huis voor de stad. Deze gaan we nu bundelen en samenvoegen met de 250 ideeën die we eerder tijdens het stadsgesprek in maart en via www.amersfoort.nl ophaalden.

Ruim 350 ideeën voor nieuwe stadhuis Amersfoort

De hele maand juni was het mogelijk om op Met Amersfoort online mee te denken over het nieuwe stadhuis van Amersfoort. Dit kon over de thema's: huis voor de stad, duurzaam, aansprekend en gastvrij. Ook vroegen we ons af wat positief is aan het huidige stadhuis en was er ruimte voor vrije inbreng. De thema’s zijn nu nog groot en abstract, maar dat past bij de fase waar we in zitten. We staan nog helemaal aan het begin; later worden de onderwerpen en vragen een stuk concreter.

Ideeën samenvoegen

Alle in de stad opgehaalde wensen en ideeën bundelen we met die van werknemers, gemeenteraadsleden en ondernemers, en met informatie uit onderzoeken en voorbeeldprojecten. We kregen bijvoorbeeld tips voor een toegankelijk huis voor de stad, ook voor mensen die slecht horen of zien. Daarnaast spraken we met de actiegroep Stadhuis van Hout. Die heeft de wens dat het nieuwe huis voor de stad compleet van hout wordt gemaakt.

Wat gaan we doen met al deze input?

De rode draad van alle informatie beschrijven we in een ambitiedocument. Hierin staat in grote lijnen wat we voor ogen hebben met het nieuwe huis voor de stad. In het najaar presenteren we dit aan de stad en werknemers van de gemeente, zodat iedereen het kan bekijken en erop kan reageren. Daarna leggen we het aan de gemeenteraad voor. De volgende stap is het maken van een gedetailleerder programma van eisen.

Veranderende wereld

De afgelopen maanden veranderde de wereld in korte tijd door het coronavirus. De kennis en ervaringen uit deze periode, bijvoorbeeld rondom thuiswerken en digitale dienstverlening, nemen we uiteraard mee in onze afwegingen en plannen. Er wordt in deze tijd ook extra kritisch naar de begroting gekeken, maar we weten al dat we het nieuwe stadhuis budgetneutraal financieren. Dat betekent dat de jaarlijkse kosten van het nieuwe stadhuis niet hoger worden dan de kosten van het huidige stadhuis. Hoe dat kan, leggen we hier uit.

Achtergrond

De gemeenteraad besloot eind 2019 dat er een nieuw stadhuis komt op het Trapezium, het (braakliggend) terrein direct naast het spoor, Eemplein en rotonde De Nieuwe Poort. We gaan nu uit van een verhuizing in 2025. Alle tussenstappen delen we via www.amersfoort.nl/stadhuis en via onze nieuwsbrief.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.