Roetveegpieten bij centrale intocht

Vanaf dit jaar krijgt Sinterklaas bij de centrale intocht in Amersfoort hulp van uitsluitend roetveegpieten. In overleg tussen gemeente en Amersfoortse sinterklaascomités is besloten om de verandering naar roetveegpiet door te voeren bij alle door de comités georganiseerde sinterklaasactiviteiten in Amersfoort. Te beginnen bij de centrale intocht. Alle andere comités hebben toegezegd op termijn ook te willen aansluiten bij de verandering en kiezen daarbij voor het tempo dat bij hen past.

De gemeente en de comités hebben de afgelopen twee jaar veel gesprekken gevoerd over een sinterklaasfeest waar ieder kind zich veilig en thuis voelt. Tijdens deze periode is ook een gesprek gevoerd met vrijwilligers van de comités en met mensen uit het onderwijs. Daarnaast is op verzoek van raadsleden van GroenLinks en Denk een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de comités. De gespreken werden op een open en respectvolle wijze gevoerd, maar waren tegelijkertijd niet altijd even gemakkelijk voor alle deelnemers. Voor iedereen was het een zoektocht naar de juiste balans tussen de wil om te veranderen en het betrokken houden van een (verdeelde) achterban. Toch is in een goede sfeer gezamenlijk gewerkt aan een oplossing voor een ingewikkeld vraagstuk. In de gesprekken heeft het belang van ieder kind steeds centraal gestaan. Kinderen mogen zich niet buitengesloten voelen door zwarte piet, ook al is dat niet zo bedoeld.

Bestuur Sint Nicolaas Comité Amersfoort: “Wij zijn in goed overleg tot deze conclusie gekomen. Wij hebben daarbij ook altijd gezegd dat we de landelijke trend blijven volgen. Nu NTR ook definitief heeft besloten roetveegpiet te behouden, is dat voor ons een extra stimulans om de verandering ook in Amersfoort definitief door te voeren.’

Burgemeester Lucas Bolsius: ‘Ik ben vooral blij voor alle kinderen in Amersfoort dat we in gezamenlijkheid tot een mooi besluit zijn gekomen. En ik bent ontzettend trots op de wijze waarop wij in Amersfoort met elkaar een moeilijk gesprek aan kunnen. Met elkaar, met respect, openheid en lef. Het is ons gelukt en daar ben ik iedereen dankbaar voor.’

Het sinterklaascomité Hooglanderveen heeft vorig jaar al hulp gehad van roetveegpieten. Het comité geeft aan dat het goed is bevallen, maar ze weten vanwege een bestuurswisseling nog niet hoe het dit jaar ingevuld zal worden. Ook de andere comités gaven aan hun eigen tempo te willen bepalen. De verandering naar roetveegpiet wordt aangegrepen om organisatorisch een aantal zaken te versterken bij de comités die daar hulp bij nodig hebben. De gemeente biedt hierbij hulp aan. Om deze verandering te blijven stimuleren zal onderzocht worden hoe we de komende jaren de subsidievoorwaarden verder kunnen aanscherpen.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.