Risico’s van lood in de grond

In de binnenstad van Amersfoort is sprake van verhoogde loodgehalten in de bodem. Net zoals dat op heel veel andere plaatsen in Nederland het geval is. De aanwezigheid van een verhoogde concentratie lood in de grond levert in zijn algemeenheid weinig risico op. Het kan echter wel een risico zijn voor jonge kinderen als deze veel en vaak vervuilde grond inslikken. Daarom waarschuwt de gemeente Amersfoort hiervoor.

Risico’s van lood in de grond

Uit een onderzoek van het RIVM uit 2016 blijkt dat bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar het leervermogen kan afnemen als er veel en vaak grond met lood binnenkrijgen. Jonge kinderen zijn extra zijn extra gevoelig voor lood, omdat zij lood makkelijker in hun lichaam opnemen dan volwassen.

Tips

Om te voorkomen dat kinderen veel grond inslikken zijn er de volgende tips:

  • Laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
  • Laat kinderen niet op onbedekte verontreinigde bodem (“kale bodem”) spelen.
  • Kies voor een zandbak met schoon zand. Kweek groenten en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
  • Was zelfgekweekte groenten en fruit.
  • Was zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
  • Ga inloop van grond in huis tegen door schoenen uit te doen bij naar binnen lopen.
  • Stofzuig of dweil regelmatig uw huis.

Onderzoek speelplekken

Uit voorzorg onderzoekt de gemeente alle speeltuintjes in de binnenstad op de risico’s van een verhoogd loodgehalte in de bodem. Hoge concentraties lood in de bodem zijn geen probleem, zolang de inname van lood beperkt blijft. Maatregelen zijn er dan ook op gericht om contact met lood te voorkomen. Indien de loodwaarden (te) hoog zijn, neemt de gemeente maatregelen.

Eigen tuin

De gemeente doet geen onderzoek naar de grond in particuliere tuinen. Bewoners van plekken in de binnenstad waar bodemonderzoekgegevens van bekend zijn, ontvangen in de komende weken een brief met gebruiksadviezen. Op www.bodemloket.nl is al veel informatie te vinden over bodemonderzoek van percelen.

Onderzoek

Ook wil de gemeente bewoners van de binnenstad in het voorjaar de mogelijkheid bieden om tijdens een bijeenkomst meegebrachte grond te laten onderzoeken.

Meer informatie

Op de website www.amersfoort.nl/lood is meer informatie te vinden.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.