Rijtuigenloods wordt vaccinatielocatie

De Rijtuigenloods aan het Piet Mondriaanplein 61 in Amersfoort gaat gebruikt worden als vaccinatielocatie. GGDrU en de eigenaar van De Rijtuigenloods, de TeKa Groep, hebben hierover afspraken gemaakt.

Rijtuigenloods wordt vaccinatielocatie

Sinds juni 2020 kunnen mensen zich in De Rijtuigenloods laten testen op het coronavirus. Dit blijft ook in de komende periode. Een ander gedeelte van De Rijtuigenloods gaat gebruikt worden als vaccinatielocatie waar inwoners van Amersfoort en omliggende gemeenten worden gevaccineerd tegen het coronavirus.

Rijtuigenloods goed bereikbaar

GGDrU en gemeente Amersfoort hebben in de afgelopen weken gezocht naar een geschikte vaccinatielocatie. Gekozen is voor De Rijtuigenloods omdat deze locatie goed bereikbaar is en over voldoende aantal beschikbare m2 en parkeerplaatsen beschikt. Vanaf 15 februari wordt op deze locatie gestart met het vaccineren. De locatie is zeven dagen per week open tussen 8.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds.

Deel blijft testlocatie

Een deel van De Rijtuigenloods blijft in gebruik als testlocatie. In een ander gedeelte, dat in z’n geheel los staat van het gedeelte waar getest wordt, komt de locatie waar gevaccineerd wordt. Beide locaties krijgen eigen parkeergelegenheid en een eigen in- en uitgang. Omwonenden en omliggende bedrijven worden per brief geïnformeerd over het gebruik van de Rijtuigenloods als vaccinatielocatie.

Volgorde van vaccineren

De volgorde van vaccineren is van oud naar jong. Inwoners uit de regio vanaf 60 jaar krijgen gefaseerd een uitnodiging van het RIVM, om op een landelijk telefoonnummer een afspraak te maken. Zij kunnen een afspraak maken bij de dichtstbijzijnde locatie waar op de eerste mogelijke dag van vaccinatie plaats is. Niet mobiele ouderen worden via de huisarts gevaccineerd.

De vaccinaties van 90-plussers zijn inmiddels gestart gevolgd door de 85-plussers en 80-plussers. Na het vaccineren van 60-plussers blijft De Rijtuigenloods ook de vaccinatielocatie waar Amersfoorters van 18 tot 60 jaar zich straks kunnen laten vaccineren. De planning voor deze leeftijdsgroep wordt bepaald door het ministerie van VWS en het RIVM.

Hoe lang De Rijtuigenloods als vaccinatielocatie wordt gebruikt is nog onduidelijk. Dit hangt mede af van de beschikbaarheid van vaccins en de snelheid waarmee ze kunnen worden toegediend. De GGD schat in dat het vaccineren tot in september 2021 duurt.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.