Proef met ecologische bestrijding van de eikenprocessierups

In Amersfoort neemt het aantal eikenprocessierupsen al jaren toe, met een flinke piek in 2018. Reden genoeg voor de gemeente Amersfoort om ook andere manieren van bestrijding te onderzoeken. Binnenkort start een proef van drie jaar om de rupsen tijdens de gehele levenscyclus ecologisch aan te pakken.

Proef met ecologische bestrijding van de eikenprocessierups

Aanpak eitjes en larven

De huidige aanpak bestaat uit het wegzuigen van de nesten met rupsen. Met andere woorden: als het probleem er is, doen we er wat aan. Door al eerder in de levenscyclus van de rups in te grijpen hopen we dat er minder rupsen uitgroeien tot vlinders, zodat uiteindelijk de overlast afneemt. De proef richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van vogels, insecten en vleermuizen die de larve, rups en vlinder opeten. Ook zetten we in besmette eiken larven van de gaasvlieg en het tweestippelig lieveheersbeestje uit. Zij voeden zich met de eitjes en larven van eikenprocessierups.

Aanpak rupsen en vlinders

In het volgend stadium (het bestrijden van de rups zelf) zetten we in op het vergroten van het aantal mezen in het proefgebied. Dat doen we met het ophangen van circa 140 mezenkastjes. Daarnaast vormen we bermen en gazons om naar een kruidenrijk grasland dat meer insecten aantrekt. Grootoorvleermuizen voeden hun jongen de eikenprocessierups en –vlinder. Met het plaatsen van een vleermuishotel hopen we meer vleermuizen naar het gebied te trekken.

Vier proefgebieden

De driejarige proef vindt plaats in vier gebieden (zie onderstaande kaart). Dit zijn gebieden waar niet al te veel fiets- en voetverkeer wordt verwacht. Daar is de kans op verstoring van de vogel- en vleermuispopulaties minder groot. Gedurende het seizoen worden deze gebieden regelmatig gecontroleerd. In het najaar wordt een vlindertelling uitgevoerd door het zetten van hormoonvallen. Aan het begin en eind van het proefgebied wordt voor bezoekers en passanten een bord geplaatst met informatie over de proef.

Wegzuigen

In alle andere gebieden en bomen in de stad waar de eikenprocessierups overlast veroorzaakt, wordt die in 2019 wederom weggezogen. Deze bomen worden duidelijk zichtbaar gemarkeerd. Wanneer in de proefgebieden de overlast te groot wordt, wordt bekeken of het ook hier noodzakelijk is de rupsen weg te zuigen. In alle gevallen staat de gezondheid van de Amersfoorters staat hierin voorop. Heeft u overlast van de eikenprocessierups? Meldt dit dan bij de gemeente Amersfoort via een online melding of via telefoonnummer 14033.

Op de pagina Eikenprocessierups vindt u meer informatie over de bestrijding van de Eikenprocessierups. Daar vindt u ook kaartjes van de vier gebieden.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.