Plan Kop van Isselt: reageren tot en met 17 mei

Het plan op hoofdlijnen voor Kop van Isselt is bijna af. Het ontwikkelkader, zoals de gemeente het plan noemt, is voor een deel te danken aan de inbreng van bewoners en andere belanghebbenden. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, vraagt de gemeente wat de bewoners en andere belanghebbenden van het ontwikkelkader vinden.

Plan Kop van Isselt: reageren tot en met 17 mei

Kop van Isselt gaat de komende jaren sterk veranderen. Zo komen er veel nieuwe woningen, ruimte voor bedrijvigheid en andere functies. De gemeente kijkt ook naar verkeersoplossingen, duurzaamheid, een prettige openbare ruimte en een goede verbinding met de omliggende wijken.

De gemeente maakt dit plan samen met een aantal grondeigenaren van Kop van Isselt.

Richting

Het ontwikkelkader geeft in hoofdlijnen de gebiedsontwikkeling weer. Deze ontwikkeling duurt naar verwachting minstens tien jaar. Daarom geeft het ontwikkelkader vooral aan welke richting de vernieuwing van het gebied op gaat.

Op www.amersfoort.nl/kopvanisselt staat meer informatie over het ontwikkelkader. Zo staat daar onder meer een video met een uitgebreide toelichting op de toekomstplannen, een document waarin de kaders staan beschreven en een publiekssamenvatting.

Reageren

Via een reactieformulier op MetAmersfoort.nl kunnen belanghebbenden reageren op de kaders voor de toekomstplannen van Kop van Isselt. Dat kan tot en met 17 mei 2021.

Vervolg

De gemeente verwerkt de reacties zo nodig in het ontwikkelkader. Daarna legt het college het ontwikkelkader voor aan de gemeenteraad. In de Ronde beoordeelt de gemeenteraad het plan en kunnen belanghebbenden inspreken.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het ontwikkelkader dan is het vastgesteld. Dan is het vanaf dat moment de leidraad bij de uitwerking van de gebiedsontwikkeling.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.