Peiling Stadhuis: raad geeft voorkeur aan nieuwbouw

Op dinsdag 2 juli 2019 werd de gemeenteraad gepeild over de toekomst van het stadhuis. Raadsleden werd gevraagd hun voorkeur uit te spreken voor sobere of aardgasvrije renovatie van het oude stadhuis of voor nieuwbouw op het Trapeziumterrein bij rotonde De Nieuwe Poort, de voormalige rechtbank tegenover het station of de Wagenwerkplaats-Oost.

Peiling Stadhuis: raad geeft voorkeur aan nieuwbouw

De 2 renovatievarianten (zowel sober als aardgasvrij) kregen weinig steun van de partijen. Ook viel nieuwbouw op de rechtbanklocatie af. De meerderheid leek in eerste instantie te gaan voor nieuwbouw op het Trapeziumterrein, maar ook nieuwbouw op de Wagenwerkplaats-Oost was voor een aantal partijen in de raad nog een goede optie. Ook willen een aantal partijen zowel Trapezium als Wagenwerkplaats-Oost nog verder laten onderzoeken, voordat ze een definitieve keuze maken.

Geen besluit

Met deze peiling is er nog geen besluit genomen. Het college gaat zich nu buigen over de uitkomsten van de peiling en neemt de reacties van de raad mee. Vervolgens komt het college met een voorstel terug bij de raad, die daar dan een definitief besluit overneemt. Aanvullende informatie is te vinden op deze website via www.amersfoort.nl/stadhuis.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.