Organiseert u een project of activiteit voor Amersfoort 75 jaar vrijheid?

In 2019 en 2020 herdenken en vieren we in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen dat we 75 jaar leven in vrijheid. Wilt u een activiteit organiseren in het kader van Amersfoort 75 jaar vrijheid? Dan kunt u vanaf nu tot en met 30 november een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. De gemeente Amersfoort hoopt zoveel mogelijk vooral kleinere projecten te steunen met een bescheiden bijdrage van 500 euro tot maximaal 5.000 euro per toekenning.

Organiseert u een project of activiteit voor Amersfoort 75 jaar vrijheid?

Iets voor u of uw organisatie?

Dus heeft u een idee hoe u 75 jaar in vrijheid leven tot uiting brengt in een activiteit of project? Lees dan vooral verder en dien een aanvraag in!

Criteria en beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op:

-       bijdrage van het project aan het totale programma/thema

-       samenwerking tussen partners (samenwerking wordt op prijs gesteld)

-       duurzaamheid van het project

Richt uw bijdrage aan de Stuurgroep 75 jaar vrijheid, ter attentie van de voorzitter Ina Loovers. Zorg dat de aanvraag maximaal 2 A4’tjes lang is en de volgende informatie bevat:

  1. Datum

  2. Projectnaam en omschrijving project

  3. Doel project en relatie naar 75 jaar vrijheid

  4. Doelgroepen (voor wie)

  5. Samenwerkingspartners (met wie)

  6. Duurzaamheidswaarde project (blijvende waarde)

  7. Planning uitvoering project

  8. Begroting (met vermelding bedrag dat wordt aangevraagd aan de stuurgroep, vermelding cofinanciering en/of aantal vrijwilligersuren en/of beschikbaar stellen van middelen of goederen)

Personeels- en exploitatiekosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Deadline     

E-mail uw aanvraag vóór 1 december naar: 75jaarvrijheid@amersfoort.nl. Inzendingen die na 30 november binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie over 75 jaar vrijheid in Amersfoort, kijk op amersfoort.nl/75jaarvrijheid.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.