Organiseer een vrijwillige vuurwerkvrije zone

Wilt u als bewoner aankomende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone? Maak dan met uw buren de afspraak om tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk af te steken in de straat, het plein of rondom een gebouw. Dit jaar houden we een proef met tien vrijwillige vuurwerkvrije zones. Hiermee ondersteunen we bewoners bij hun initiatief.

Organiseer een vrijwillige vuurwerkvrije zone

(Voorbeeldillustratie gemeente Ronde Venen)

Met dit initiatief hopen wij dat buurtbewoners met elkaar in gesprek gaan over het beleven van plezier aan vuurwerk aan de ene kant, en het beperken van overlast aan de andere kant. Door met elkaar te bepalen waar vuurwerk wel kan, en waar liever niet, werken we samen aan een prettige jaarwisseling voor iedereen.

Gemeente ondersteunt het initiatief

Bewoners die meedoen met de proef ontvangen van de gemeente vier borden die langs de randen van de vrijwillige vuurwerkvrije zone geplaatst kunnen worden. Daarnaast sturen wij bewoners en direct omwonenden van de vuurwerkvrije zone een brief met de oproep om het initiatief te ondersteunen en te respecteren.

Wat houdt ‘vrijwillig’ in?

In een vrijwillige vuurwerkvrije zone is minimaal 60% van de bewoners het met elkaar eens dat er tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur geen vuurwerk wordt afgestoken in de straat, plein of rondom een gebouw. Gemeente en politie ondersteunen het initiatief maar handhaven niet omdat het gaat om onderlinge afspraken tussen buren. Er geldt hier geen wettelijk verbod op het afsteken van vuurwerk.

Hoe doet u mee?

Om een succes te maken van een vrijwillige vuurwerkvrije zone is het belangrijk dat u met uw buren afspraken maakt en dat zij het eens zijn met het initiatief. Wilt u meedoen met de proef van de gemeente?

Zo werkt het:

  1. Mail uw verzoek voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone naar veilig@amersfoort.nl of neem contact op met Suzanne Robijn via telefoonnummer 14 033. Geef duidelijk aan om welke straat/straten, plein of gebouw het gaat. Baken het gebied zo duidelijk mogelijk af, bijvoorbeeld met een plattegrond. Geef uw verzoek door voor maandag 11 november.

  2. Naar aanleiding van uw verzoeken kijken wij met u mee naar de zone, de omvang van het gebied en laten u weten of u met de volgende stap verder kunt.

  3. Om een succes te maken van uw initiatief is het belangrijk dat zoveel mogelijk buren achter het initiatief staan. Wij vragen u handtekeningen op te halen bij minimaal 60% van uw buren. Met de handtekening verklaren ze dat zij het eens zijn met de vuurwerkvrije zone. Gebruik hiervoor het handtekeningenformulier dat u van ons ontvangt.

  4. Lever het ingevulde handtekeningenformulier uiterlijk maandag 2 december in bij de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: via e-mail veilig@amersfoort.nl, per post: Postbus 4000, t.a.v. S. Robijn, afdeling veiligheid, 3800 EA Amersfoort of u geeft het formulier af bij de balie van het stadhuis, Stadhuisplein 1.

  5. Als uw aanvraag akkoord is, dan kunt u half december op het stadhuis 4 borden ophalen die u rondom de vuurwerkvrije zone kunt plaatsen. Wij informeren bewoners van de deelnemende zone over de proef via een brief.

  6. Hang de borden uiterlijk 31 december op langs de grenzen van de vrijwillige vuurwerkvrije zone.

  7. Zorg ervoor dat de borden uiterlijk 3 januari weer verwijderd zijn.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.