Onafhankelijk onderzoek naar gebeurtenis Rusthof

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nationale Ombudsman gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de gebeurtenis op begraafplaats Rusthof op 11 september 2021. Toen bezocht een groep van 6 mensen met interesse in spiritualiteit de begraafplaats buiten openingstijden. De groep deed daar onderzoek naar energieën van overledenen. Toen dit door de vondst van een camera bekend werd, leidde dit tot onrust en veel vragen. Om deze vragen zorgvuldig te beantwoorden en om het vertrouwen te herstellen, komt er een onafhankelijk onderzoek.

Onafhankelijk onderzoek naar gebeurtenis Rusthof

De ombudsman bepaalt zelf de definitieve onderzoeksthema’s en – vragen en betrekt daarbij een aantal ouders. De uitkomsten van het onderzoek worden binnen enkele weken verwacht.

Daarnaast is er op 14 oktober 2021 op initiatief van een aantal ouders een gesprek geweest tussen de burgemeester, de directeur van Rusthof en een aantal ouders van kinderen die op Rusthof begraven liggen. Naar aanleiding van dit gesprek is een aantal afspraken gemaakt, waaronder het opstellen van een vraag- en antwoordlijst, het opstellen van huisregels voor Rusthof en contact met het Openbaar Ministerie over de vraag of er sprake zou kunnen zijn van grafschennis.

Uit contacten met nabestaanden is ook bekend dat er behoefte is aan een gesprek met de groep die op Rusthof is geweest. Dit wil de gemeente organiseren op het moment dat het onafhankelijke onderzoek is afgerond voor diegenen die daar op dat moment nog behoefte aan hebben, en als de groep die op Rusthof is geweest daarmee instemt.

Meer informatie

Alle nabestaanden ontvangen dinsdag 26 oktober 2021 een brief met informatie over het onafhankelijke onderzoek en een overzicht van afspraken uit het gesprek op 14 oktober 2021.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.

Informatie

Kijk voor de meest actuele informatie over dit onderwerp de pagina:

Bijeenkomst groep van 6 mensen op begraafplaats Rusthof