Officiële bekendmakingen per 1 januari niet meer in De Stad Amersfoort

De officiële bekendmakingen van de gemeente Amersfoort staan vanaf 1 januari 2022 niet meer in het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort. Voortaan zijn deze ‘berichten over uw buurt’ te vinden via de website www.overheid.nl. Alle Amersfoorters, ook inwoners die minder digitaal zijn moeten kennis kunnen nemen van wat is besloten of besloten gaat worden. We zorgen voor ondersteuning bij het digitaal inzien en/of het op papier opvragen van de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen per 1 januari niet meer in De Stad Amersfoort

Berichten over uw buurt

Via de website overheid.nl werd al langer een groot deel van de officiële bekendmakingen digitaal gepubliceerd. Sinds de invoering van de Wet elektronische publicaties (Wep) zijn daar nu alle berichten over uw buurt te raadplegen. Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich onder meer aanmelden op de e-mailservice, en aangeven hoe vaak u de berichten over uw buurt in uw inbox wilt ontvangen. Steeds meer mensen maken gebruik van deze e-mail service. Ook is Gemeente Amersfoort al langere tijd aangesloten bij de app Omgevingsalert. Wie de app. downloadt wordt via zijn smartphone op de berichten geattendeerd.

We zorgen dat inwoners vanaf januari bij de receptie in de hal van het stadhuis de publicaties digitaal kunnen inzien en/of op papier kunnen opvragen. Telefonisch kunnen inwoners bij ons Klantcontactcentrum ook terecht voor hulp of kan een afschrift worden opgevraagd.

Stadsberichten en Raadspagina

De stop gaat niet over de Stadsberichten en de pagina's van de gemeenteraad. Deze blijven we in de krant publiceren.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.