Noodopvang 100 asielzoekers in sporthal Zielhorst

Gemeente Amersfoort vangt vanaf 29 juni 2022 tijdelijk 100 asielzoekers op in sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3. Werk om de zaal gebruiksklaar te maken is al gestart in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en beheerder SRO. De crisisnoodopvang duurt enkele weken.

Noodopvang 100 asielzoekers in sporthal Zielhorst

Informatiebijeenkomst

Om de locatie te bekijken en vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, organiseert de gemeente Amersfoort een inloopbijeenkomst voor omwonenden en bedrijven op maandag 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur in Sporthal Zielhorst. De betrokkenen ontvingen hier vandaag een brief over. Ook is het adres vluchtelingen@amersfoort.nl in gebruik voor vragen of opmerkingen over de crisisnoodopvang.

Opvangen asielzoekers

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel verblijven momenteel meer mensen dan waar het aanmeldcentrum op berekend is. Hierdoor is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) niet meer in staat om de wettelijke taak om alle asielzoekers op te vangen uit te voeren. De minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben daarom een dringende oproep voor hulp gedaan aan de gemeenten. Hierop volgend is een landelijk coördinatieteam ingericht.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN