Nieuwe subsidieregeling voor sport en bewegen van kracht

Een leven lang sporten en bewegen voor alle Amersfoorters. Dat is waar we als stad voor gaan. Sport- en beweegevenementen en investeringen in sportvoorzieningen kunnen daar aan bijdragen. Organisaties, verenigingen en inwoners kunnen daarvoor vanaf donderdag 12 november subsidie aanvragen.

Nieuwe subsidieregeling voor sport en bewegen van kracht

Eind 2019 is de sportnota 2019-2024 vastgesteld door de gemeenteraad. De bestaande subsidieregeling voor sport en bewegen sloot daarmee niet meer aan bij de nieuwe ambities. Daarnaast gaven gebruikers aan dat de regeling niet altijd even duidelijk, volledig en efficiƫnt was. Met verschillende gebruikers en de gemeenteraad is gesproken over een nieuwe regeling en deze is ter toetsing voorgelegd. Begin november heeft het college de subsidieregeling voor sport en beweging 2021 vastgesteld.

Laagdrempelig sporten en bewegen

Om sport en bewegen voor iedere Amersfoorter haalbaar te maken, stimuleert de gemeente dat er in de wijken meer activiteiten komen waar iedereen aan deel kan nemen. Ook voor mensen voor wie het minder vanzelfsprekend is om in beweging te komen door bijvoorbeeld een beperking. In de subsidieregeling wordt daarom expliciet aandacht gevraagd voor een breed aanbod van activiteiten en fysiek toegankelijke activiteiten en accommodaties. De regeling en een toelichting daarop is te vinden op www.amersfoort.nl/sportsubsidie.

Online vragenuur

Voor iedereen die na het lezen van de algemene informatie vragen heeft over de regeling, is er op dinsdagavond 10 november om 20.00 uur een online vragenuur. Sportverenigingen ontvangen via de verenigingsondersteuning van SRO een uitnodiging hiervoor. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Marcel Snippe via hm.snippe@amersfoort.nl.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.