Nieuwe regelingen voor doorstroming op de woningmarkt

Vanaf 1 juni 2021 bieden Gemeente Amersfoort en de woningcorporaties 7 regelingen aan om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. Deze moeten ervoor zorgen dat meer Amersfoorters een passende woonplek vinden.

Nieuwe regelingen voor doorstroming op de woningmarkt

Het tekort aan woningen is groot in Amersfoort en de woningmarkt zit op slot. Het bouwen van nieuwe woningen is een deel van de bestrijding van de woningnood. Maar door bijvoorbeeld Amersfoorters met een verhuiswens naar een kleinere woning te helpen, oftewel: door te laten stromen naar een voor hen passender type woning, krijg je ook beweging in de woningmarkt.

Intensieve samenwerking

Wethouder Menno Tigelaar (Wonen): “Gemeente, corporaties en andere betrokken partijen werken intensief samen aan oplossingen voor de woningnood in Amersfoort. Met de nieuwe regelingen stimuleren we doorstroming in zowel de huur- als koopsector. Doorstroming op de woningmarkt helpt onder meer starters, gezinnen en ouderen sneller een woning te vinden die aansluit bij hun woonbehoefte en levensfase.”

Joan van der Burgt, directeur regio Amersfoort bij de Alliantie, onderstreept namens de drie Amersfoortse woningcorporaties (Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie) het belang van de regelingen: “Met de oplopende wachttijden voor een sociale huurwoning, is het extra belangrijk om doorstroming te stimuleren. Door de nieuwe regelingen krijgt iemand die een relatief grote woning achterlaat, voorrang op een kleinere woning waar diegene naar op zoek is. Op die manier komen woningen vrij voor gezinnen, die hun woning vervolgens weer beschikbaar maken voor starters op de woningmarkt”.

Regelingen voor huurders corporaties

Voor huurders van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie bestaan meerdere regelingen om doorstroming te stimuleren. De regeling Van Groot naar Beter geeft huurders voorrang die vanuit hun vierkamerwoning willen verhuizen naar een kleinere woning. Daarbij is ook sprake van woonlastengewenning door de corporaties én een eenmalige verhuispremie van € 750,- via de Gemeente Amersfoort. Daarnaast zijn er het jongerencontract en de voorrangsregelingen voor doorstroming naar nieuwbouwwoningen, vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen.

Verder is er een wooncoach beschikbaar voor huurders van 55 jaar en ouder die gratis persoonlijk advies willen bij een verhuiswens van een grote woning naar een kleinere, passendere. Huurders van 55 jaar en ouder van de corporaties krijgen hierover persoonlijk bericht.

Regelingen voor woningeigenaren

Voor woningeigenaren bestaat een tweetal regelingen. Een wooncoach is beschikbaar voor gratis advies en hulp voor diegene die vanuit een grotere koopwoning op zoek is naar een kleinere koop- of huurwoning. Daarnaast biedt de starterslening uitkomst voor starters die net wat extra’s nodig hebben bij de aankoop van hun eerste woning.

Op www.amersfoort.nl/doorstroming zijn alle regelingen te vinden en staat ook een filmpje met uitleg over wat doorstroming precies betekent voor inwoners en de Amersfoortse woningmarkt.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.