Nieuwe leveranciers Wmo-hulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2018 gaan twee nieuwe leveranciers de hulpmiddelen aan inwoners in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest, Nijkerk en Woudenberg leveren en onderhouden. Denk aan een rolstoel, scootmobiel, driewielfiets of tillift. Deze partijen zijn Medipoint en Meyra.

Nieuwe leveranciers Wmo-hulpmiddelen

Inwoners kunnen tot het eind van dit jaar nog terecht bij de huidige leverancier Welzorg. Bij de overstap naar de nieuwe aanbieders behouden zij hun eigen hulpmiddel. Alle klanten hebben een brief ontvangen over wat deze verandering voor hen betekent.

Het contract dat de regio heeft met Welzorg voor het leveren van deze diensten, loopt eind dit jaar af. De gemeenten hebben ervoor gekozen het contract met Welzorg niet te verlengen, omdat er onvrede was over de dienstverlening. Daarom zijn er nieuwe contracten gesloten.

Nieuwe aanbesteding

In de nieuwe aanbesteding is gelet op kwaliteit en prijs. Kwaliteit woog hierin zwaarder dan prijs. De dienstverlening van beide leveranciers voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De contracten met Medipoint en Meyra lopen tot 31 december 2020 en kunnen maximaal twee maal met twee jaar verlengd worden.

Twee leveranciers in plaats van één

De gemeenten hebben er op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren voor gekozen om vanaf 2018 te werken met twee leveranciers in plaats van één. Dit geeft de klant de ruimte om te kiezen en bij onvrede over te stappen. Overstappen kan alleen bij gegronde redenen en aanhoudende klachten, bijvoorbeeld wanneer meerdere afspraken niet zijn nagekomen. Dit geldt niet voor ervaringen van voor 1 januari 2018.

Wie krijgt welke leverancier?

Bij de start is een onderverdeling gemaakt in de toedeling van de huidige klanten aan de nieuwe aanbieders. Medipoint zal circa 60 procent van de hulpmiddelen onderhouden en leveren aan de inwoners in de regiogemeenten en Meyra 40 procent. De verdeling is gemaakt op basis van postcode en is vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Nieuwe klanten mogen zelf kiezen voor een leverancier.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.