Nieuwe datum voor eerste Hoef Café

Maandag 15 oktober 2018 stond het eerste Hoef Café gepland over de ontwikkelingen op de Hoef. Dit café is verplaatst naar donderdag 29 november.

Bezoekers krijgen tijdens het Hoef Café informatie over de stand van zaken op de Hoef in het proces en de verdere planning. Het café is ook bedoeld om te netwerken en elkaar te inspireren. Het verhaal van de Club van Rijnhuizen helpt daarbij.

Uit de reacties en het beperkt aantal aanmeldingen blijkt dat er vooral behoefte is aan inhoudelijke plannen. Wat zijn de kaders waarbinnen de ontwikkelingen plaats kunnen vinden? Wat betekent dat voor iedereen? Die plannen en duidelijkheid kunnen wij 15 oktober nog niet geven. De verplichte (milieu-)onderzoeken lopen namelijk nog. Daarom is besloten het eerste café te verplaatsen naar 29 november 2018. Dan kunnen we ook een concept-ontwikkelkader presenteren. Op dit moment wordt hier hard aan gewerkt. Uw inbreng op 29 november kunnen we meenemen bij de afronding van dit kader.

Het programma van het Hoef Café, de locatie en de precieze tijd volgen later.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.