Minister van gehandicaptenzaken in Amersfoort voor manifest ‘Iedereen doet mee!’

De gemeente Amersfoort en twaalf inwoners met een beperking tekenden gisteren het manifest ‘Iedereen doet mee!’ in het bijzijn van Rick Brink, 'Minister’ van Gehandicaptenzaken. Brink werd eerder dit jaar in een tv-programma verkozen tot boegbeeld van Nederlanders met een handicap.

Minister van gehandicaptenzaken in Amersfoort voor manifest ‘Iedereen doet mee!’

Wethouder Toegankelijkheid Cees van Eijk: “Als je in Amersfoort woont, dan hoor je erbij en mag je meedoen. Met en zonder beperking of aandoening. Makkelijk een gebouw in kunnen of ongehinderd sporten, reizen, werken en studeren. Dat moet voor iedereen mogelijk worden. Dit manifest onderstreept dat we samen met inwoners hier de schouders onder zetten.” 

Voorafgaand aan de ondertekening van het manifest spraken de ervaringsdeskundigen, de ‘minister van gehandicaptenzaken’ en de wethouder met elkaar over toegankelijkheid. Onder andere de toegankelijkheid van de openbare ruimte en van informatie kwamen daarbij aan bod. De ervaringsdeskundigen, die elk op hun eigen manier dagelijks met toegankelijkheid te maken hebben, vertelden wat al goed gaat en wat beter kan. De wethouder onderstreepte het belang van hun betrokkenheid om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente, aansluit bij hun dagelijkse praktijk.  

De bijeenkomst werd ondersteund door gastvrouwen en -heren die begeleiding krijgen van gehandicaptenzorgorganisatie Philadelphia. Volgens het principe van Sociaal Vergaderen helpen mensen met een verstandelijke beperking met ondersteunende werkzaamheden. Zo ontvingen zij de gasten en verzorgden de koffie en thee.  

Het manifest is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om aandacht te vragen voor het VN-Verdrag Handicap.

Meer informatie over het manifest is te lezen op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en op Amersfoort toegankelijk.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.