Magneetvissen leuk en spannend, maar kan levensgevaarlijk zijn

Recent is oude munitie, handgranaten en een wapen, met magneten opgevist. We kunnen ons voorstellen dat het voor sommige mensen, met name jongeren, een leuke, spannende bezigheid is. Maar weet je ook dat het levensgevaarlijk kan zijn? Omdat je nooit weet of je te maken hebt met instabiele (kan onverwacht ontploffen) of stabiele munitie, werken we aan een verbod op magneetvissen. Hoe dit verbod eruit komt te zien - overal in de stad of alleen in bepaalde gebieden, zijn we nu aan het bekijken.

Magneetvissen leuk en spannend, maar kan levensgevaarlijk zijn

Amersfoort flink getroffen in Tweede Wereldoorlog

Amersfoort is in de Tweede Wereldoorlog flink getroffen door oorlogsgeweld. Munitie en wapens liggen op verschillende plekken nog in de grond en in het water en kunnen instabiel zijn. De munitie kan exploderen bij het oppakken, neerleggen, door de schok waarmee ze tegen de magneet aan getrokken worden en door het magnetisme zelf. Magneetvissen is dus niet zonder risico en kan levensgevaarlijke situaties opleveren. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de directe omgeving.

Hoe gaat de gemeente om met oude munitie?

Niet overal op gemeentelijke grondgebied ligt munitie. Om een beeld te hebben wat verdachte gebieden zijn, hebben we dit zo goed mogelijk in kaart gebracht op www.amersfoort-in-beeld.nl/#30. De watergangen in de binnenstad staan hier binnenkort ook in.

In verdachte gebieden stellen we dan ook altijd de voorwaarde dat voordat er gegraven, gebouwd of gebaggerd wordt er een explosievenonderzoek wordt gedaan. Bij baggerwerkzaamheden wordt met name gekeken naar grotere explosieven. Kleine explosieven zoals een handgranaat zijn bijna niet te traceren tussen de blikjes en andere (metalen) voorwerpen in het slib. Een volledige garantie dat er geen munitie in het water ligt, is er nooit.

Je ziet het niet aan de buitenkant

Oude munitie en wapens die worden gevonden op het land of in het water kunnen instabiel zijn. Vanaf de buitenkant zie je dat niet. Munitie kan gedumpt zijn en in de loop van de tijd chemisch veranderd omdat het in water ligt. Deze munitie kan hierdoor explosief worden. Afgeschoten munitie die niet is afgegaan noemen we blindgangers. Ook deze munitie kan gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld door krachtige magneten die gebruikt worden bij magneetvissen of door het omhooghalen van munitie uit het water naar de oppervlakte. Hiermee breng je niet alleen jezelf direct in gevaar, maar ook je omgeving.

Wet wapens en munitie

Hoe verleidelijk ook: volgens de Wet wapens en munitie moet je oude wapens en munitie, zoals granaten uit de Tweede Wereldoorlog, inleveren bij de politie. Het is echter niet verstandig dit zelf te doen, omdat er mogelijk gevaar is op een explosie. Raak daarom niets aan, waarschuw omstanders en bel direct de politie via het alarmnummer 112. De politie waarschuwt onder andere de Explosieven Opruimings Dienst Defensie (EODD) om het oorlogstuig op te ruimen.

Werken aan verbod op magneetvissen

Magneetvissen wordt steeds populairder, mede door het opvissen van oude munitie en wapens. Omdat je nooit weet of je te maken hebt met instabiele of stabiele munitie, werken we aan een verbod op magneetvissen. Hoe dit verbod eruit komt te zien, overal in de stad of alleen in bepaalde gebieden, zijn we nu aan het bekijken. Onze handhavers waarschuwen op dit moment magneetvissers. Zij adviseren nu om niet te magneetvissen, omdat munitie kan ontploffen.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.