Maatregelen voor schone lucht in Amersfoort

Amersfoorters krijgen de mogelijkheid om een vrijwillig vuurwerkvrije zone aan te vragen. De binnenstad wordt autoluw, voertuigen worden schoner en samen met de stad en andere gemeenten en organisaties werkt Amersfoort op tal van vlakken aan de verbetering van de lucht die we elke dag inademen.

Maatregelen voor schone lucht in Amersfoort

Luchtvervuiling is één van de belangrijkste oorzaken voor gezondheidsklachten. De luchtkwaliteit in Amersfoort voldoet momenteel aan de wettelijke normen. Toch zijn de huidige concentraties luchtvervuilende stoffen nog steeds schadelijk voor de gezondheid.

Het college stelde een plan van lopende en nieuwe acties op die de Luchtkwaliteit van de stad verder moeten verbeteren. Wethouder Hans Buijtelaar (luchtkwaliteit) “Op veel verschillende beleidsterreinen speelt luchtkwaliteit en de verbetering daarvan een rol: binnen verkeer, het stadshart, de energietransitie, evenementen, zorg en de inkoop. Dat wat we deden en goed werkt, blijven we doen. Daarnaast wordt ook een aantal nieuwe maatregelen voorgesteld om onze ambities eerder te halen. Dit doen we met een aanpak die integraal over verschillende disciplines loopt, waarbij de som der delen leidt tot een beter resultaat. Denk hierbij aan de autoluwe binnenstad en de inzet voor de fiets: dat leidt niet alleen tot een schonere lucht maar draagt ook bij aan een leefbare stad.”

Vuurwerk

Vuurwerk is een van de oorzaken van slechte luchtkwaliteit. Veel inwoners geven aan rond de jaarwisseling veel last te hebben van de dampen die veroorzaakt worden door het afsteken van vuurwerk. Dit jaar al kunnen inwoners een verzoek indienen voor vrijwillige vuurwerkvrije zones. Te beginnen met maximaal 10 locaties (een straat, plein of rondom een gebouw) waar een vrijwillige vuurwerkvrije zone ingericht kan worden. Bewoners kunnen zelf met de buurt bespreken of hier draagvlak voor is en dit binnenkort aantoonbaar maken bij de gemeente. De gemeente zal dan het vuurwerkvrije gebied faciliteren met communicatiemiddelen zoals informatieborden en bewonersbrieven. Hiervoor volgt de komende tijd meer informatie.

Rookvrije openbare ruimtes

Ook gaat de gemeente in gesprek met verschillende organisaties om rookvrije openbare ruimtes te realiseren. Er wordt gekeken hoe het Stationsplein bijvoorbeeld rookvrij gemaakt kan worden. Daarnaast wil de gemeente scholen en sportverenigingen stimuleren om rookvrij te worden.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.