Maatregelen bij drukte langs de Eem

Bij mooi weer wordt het buitengebied langs de Eem door veel recreanten gebruikt: fietsers, wandelaars en ook groepjes die met elkaar afspreken. De ervaring leert dat het daardoor te druk kan worden. Vooral op sommige plekken, zoals bij de Malebrug. Om te voorkomen dat deze drukte voor ongewenste situaties zorgt, heeft de gemeente Amersfoort samen met de gemeente Soest en de politie hierover afspraken gemaakt.

Maatregelen bij drukte langs de Eem

Foto: Simon Lamme

Gebied blijft toegankelijk

Uitgangspunt blijft dat het gebied langs de Eem toegankelijk is voor recreatie. Alle recreanten worden met borden en een tekst op de weg opgeroepen om met elkaar rekening te houden en voldoende afstand te houden. Uiteraard blijft voor iedereen de regel gelden ‘vermijd drukte’. We gaan ervan uit dat iedereen daarin zelf de eigen verantwoordelijkheid neemt.

Controle langs de Eem

In het pinksterweekend houden handhavers van de gemeenten Soest en Amersfoort in de gaten hoe het met de drukte gaat. Mocht blijken dat mensen zich niet aan de regels houden en onvoldoende afstand van elkaar hebben, worden ze hierop aangesproken. Mocht blijken dat het toch te druk wordt, bestaat de mogelijkheid dat het gebied voor kortere of langere periode wordt afgesloten.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.