Luchtkwaliteit Amersfoort voldoet aan de normen

De luchtkwaliteit in heel Amersfoort voldeed in 2017 aan de normen. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring luchtkwaliteit.

De jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide ligt ruim onder de norm van 40 µg/m3. De hoogste concentraties (tot 35 µg/m3) zijn berekend op enkele punten langs de snelwegen. Alleen de drukkere wegen en doorgaande routes zijn opgenomen in de tool. In de stad lagen de stikstofdioxide concentraties langs deze wegen op de meeste plekken tussen 20 en 30 μg/m3. Langs minder drukke wegen zijn de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide lager. De jaargemiddelde concentraties fijn stof (PM10) lagen, in de tool opgenomen wegen, in de hele stad tussen 18 en 22 µg/m3. De wettelijke norm is 40 µg/m3. De resultaten zijn in te zien op www.nsl-monitoring.nl onder het tabblad ‘Kaart NSL’.

Berekeningen en metingen

Jaarlijks maakt de gemeente gebruik van de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit als instrument om te bepalen of wordt voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit. Naast deze berekeningen worden er ook op 20 locaties metingen uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2019 worden de resultaten van de metingen van stikstofdioxide in Amersfoort over 2018 bekend.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.