Langs Eem en Spoor: nieuwe ‘kamer en suite’ van de stad

Met de ontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende tien jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een woon-werk-recreatieplek waar de ambities op het gebied van extra woningen, duurzaamheid en mobiliteit hun plek vinden.

Langs Eem en Spoor: nieuwe ‘kamer en suite’ van de stad

Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Het gebied vormt vanzelfsprekend een geheel waarbij samenhang én diversiteit belangrijk zijn. Het moet geen eenheidsworst worden. Denk dus aan diversiteit in hoog- en laagbouw, woon- en werksferen, levendige plinten, het benutten van de Eem-oever, het stimuleren van ontmoeting, nieuwe energieconcepten en schone mobiliteit.

Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor ontstaat er een gebied dat aanvullend is op de binnenstad en ongeveer net zo groot: een ‘huiskamer en suite’. Een plan waarbij elk deelgebied een eigen ontwikkeltempo zal hebben en ook goed naar de aansluiting op het Soesterkwartier wordt gekeken. In die wijk biedt het bijvoorbeeld extra kansen voor scholen, winkels en andere voorzieningen.

De gemeenteraad buigt zich nog over het raadsvoorstel.

Woningbouw

Amersfoort wil de lange wachtlijsten voor woningzoekenden oplossen en zorgen dat ook inwoners met een kleinere portemonnee een woning kunnen kopen of huren. Ook in de toekomst. In totaal willen we hier daarom zo’n 3.000 woningen bouwen

Duurzaam

De ontwikkeling van het gebied maakt het mogelijk om nieuwe technieken voor duurzame energie toe te passen, bijvoorbeeld met het opwekken van biogas. Daarnaast kunnen we op deze schaal wijken creëren die energieleverend zijn. Daar kan bijvoorbeeld ook het Soesterkwartier profijt van hebben.

Voorzieningen

Het hele gebied ligt dichtbij de voorzieningen van het centrum en is goed ontsloten met bus en trein. Met deelvervoer op maat is dan minder ruimte nodig voor parkeren. De openbare ruimte die zo ontstaat, biedt kansen voor meer groen en sport en bewegen.

In gesprek met de stad

Wat er precies gaat gebeuren in de verschillende gebieden die 'Langs Eem en Spoor' vormen, moet nog worden uitgewerkt. Die plannen worden samen met de stad gemaakt. Per gebied wil de gemeente in gesprek met bewoners, betrokkenen en belanghebbenden. Aan de hand van die gesprekken komt voor elk gebied een voorstel waarin de inbreng is verwerkt.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.