Lachgasverbodsgebieden in Amersfoort

Vanaf volgende week is het in Amersfoort verboden lachgas te gebruiken in een aantal gebieden. Het gaat hierbij om gebieden waarin aantoonbaar en structureel sprake is van overlast.

Lachgasverbodsgebieden in Amersfoort

Met het aanwijzen van de gebieden is het met ingang van volgende week niet alleen verboden om in deze gebieden lachgas recreatief te gebruiken als roesmiddel. Ook is het hier dan verboden om middelen en voorwerpen voor het gebruik van lachgas bij je te hebben. Met het aanwijzen van deze gebieden kunnen politie en handhavers van de gemeente direct optreden tegen het gebruik van lachgas.

Gebieden

Mede op basis van meldingen, signalen of waarneming zijn gebieden aangewezen waar met regelmaat lachgas gebruikt wordt. Op de openbare plekken in deze gebieden is het vanaf volgende week verboden om lachgas te gebruiken.

In onderstaand overzicht en op de kaart zie je om welke gebieden het gaat:

Opiumwet

“Het is op basis van de APV alleen mogelijk openbare gebieden aan te wijzen, waar gelijk ingegrepen kan worden als er sprake is van vermoedelijk gebruik van lachgas. We verwachten dat lachgas in de loop van dit jaar opgenomen wordt in de Opiumwet. Op grond van die wet kan dan in heel Amersfoort worden opgetreden tegen lachgas,” legt burgemeester Lucas Bolsius uit. “Het gebruik van lachgas leidt tot overlast, gevaarlijke situaties in het verkeer en leidt bij intensief gebruik tot ernstige blijvende schade aan hersenen bij gebruikers.”

Toename

Net als in de rest van Nederland is in Amersfoort sprake van een toename van lachgasgebruik. Zowel op straat als in het verkeer. De verwachting was dat eind 2020 de Opiumwet aangepast zou zijn, waardoor het oneigenlijk gebruik van lachgas verboden zou zijn. Dit proces duurt echter langer dan voorzien. Gemeente Amersfoort wil niet langer wachten. In december 2021 besloot de gemeenteraad daarom tot een aanvulling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), vooruitlopend op de aanpassing van de Opiumwet.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN