Korte samenvatting collegebesluiten 28 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Korte samenvatting collegebesluiten 28 april 2020

Hamerstukken

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen

Sinds 2011 voert de gemeente Amersfoort taken uit op het gebied van werk en inkomen voor (inwoners van) de gemeente Leusden. Hierover zijn met de gemeente Leusden afspraken vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en veranderingen in de uitvoering was het nodig de dienstverleningsovereenkomst te actualiseren.

Aangaan DVO 2020-2021 RUD Utrecht en vaststellen Uitvoeringsprogramma VTH 2020 en Jaarverslag VTH 2019 (inclusief bijlagen)

De taken die de RUD Utrecht (RUD) in mandaat namens de gemeente Amersfoort uitvoert zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De vorige DVO zou nog tot en met 2021 lopen, maar het college heeft als gevolg van een wettelijke verplichting eind 2019 besloten om per 1 januari 2020 het toezicht op de bedrijfsmatige verwijdering van asbest aan de RUD over te dragen. Als gevolg van deze taakoverdracht moet de huidige DVO aangepast worden. De einddatum van de DVO blijft ongewijzigd. 

Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • Faillisementsverslag Museum Oud Amelisweerd (MOA)

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.