Korte samenvatting collegebesluiten 12 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit

Bespreekstukken

Onder de naam ‘Breed Spectrum’ werken jeugdzorgaanbieders en gemeenten samen aan specialistische jeugdhulp. Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang. Het doel
van de samenwerking is betere en efficiëntere ondersteuning aan jeugdigen met complexe problemen, onder andere door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise. Vanaf de start in 2019 zijn al verschillende acties uitgevoerd die hier aan bijdragen. Aan de andere kant blijft de vraag naar specialistische jeugdhulp stijgen wat effect heeft op de wachttijden. Gemeenten en zorgaanbieders zijn in overleg met elkaar om tot een gezamenlijke oplossing te
komen. Ondertussen hebben wij de brief van de minister van VWS aan de Kamer over de noodzaak van een betere jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering ontvangen. Alhoewel wij ons niet herkennen in een deel van de conclusies van de minister zullen wij een analyse maken wat de brief concreet voor onze regio betekent.

Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • Toezicht op gecontracteerde zorgverleners
  • Datalek Samen Veilig Midden Nederland
  • Sociaal Fonds Amersfoort en Financieel Vangnet
  • Gratis trouwen op het stadhuis voor iedereen

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.