Koninklijke Onderscheiding voor Froukje Hajer

Op woensdagmiddag 8 juni ontving de Amsterdamse Froukje Hajer een koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Willem-Jan Stegeman. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke Onderscheiding voor Froukje Hajer

Zij ontving de koninklijke onderscheiding voor haar grote inzet voor de kinderrechten in Nederland, in het bijzonder het recht op spel tijdens de elfde editie van het Speelforum georganiseerd door het platform Ruimte voor de Jeugd in de Hogeschool Utrecht te Amersfoort. Mevrouw Hajer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Hajer was van 1999 tot 2010 werkzaam als hoofd belangenbehartiging en programma’s bij Jantje Beton. Vanuit deze functie was zij o.a. mede-initiatiefnemer van het Netwerk Child Friendly Cities, de Kinderwerkersdag, de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag en het onderzoek 'Kinderen in Tel'. Sinds 2011 is zij eigenaar van "Kind, spel en ruimte" te Amsterdam.

Stichting Kinderwerk

Vanaf 1995 is zij initiatiefnemer en bestuurslid van Stichting Kinderwerk te Amsterdam. Deze stichting richt zich op de bevordering van de participatie en creativiteitsontwikkeling van kinderen en komt op voor hun belangen door het ontwikkelen en ondersteunen van projecten.

Zij is vanaf 2011 voorzitter van het platform Ruimte voor de Jeugd (RvdJ) en het Speelforum. RvdJ is een interdisciplinair uitwisselingsplatform van deskundigen op het gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer, stedenbouw en jeugdbeleid. Betrokkene is aanjager en initiatiefnemer van activiteiten, zoals het Tienpuntenplan voor gemeentelijk jeugdbeleid, het Landelijk Docentennetwerk Spel en het Speelforum. De missie van het Speelforum is om de kennis op het gebied van spel te delen, te coördineren en via nieuw wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

General Comment 17

In 2013 was zij mede-initiatiefnemer en -auteur van het General Comment 17 van het VN-comité inzake de Rechten van het Kind, waarin aandacht wordt gevraagd voor de naleving van artikel 31 (het recht op rust en vrije tijd, spel en recreatie).

Mevrouw Hajer is mede-initiatiefnemer van en actief voor Stichting Child in the City. Deze stichting zet zich in, zowel in Nederland als internationaal, voor een betere

positie van kinderen. Zij vervult een voortrekkersrol in de programmacommissies, waarbij haar inzet erop is gericht om partijen elkaar te laten inspireren en verbindingen te leggen binnen de gezamenlijke ambitie om een kindvriendelijke leefomgeving te realiseren.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN