Koninklijke Onderscheiding voor Bas Douwes, oprichter en voorzitter Fragiele X vereniging Nederland

Zaterdag 17 september 2022 ontving Bas Douwes, oprichter en voorzitter Fragiele X vereniging Nederland een Koninklijke Onderscheiding, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, uit handen van burgemeester Lucas Bolsius. Hij ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheid als voorzitter op de Contactdag, tevens de viering van het 15-jarig bestaan van de vereniging.

Koninklijke Onderscheiding voor Bas Douwes, oprichter en voorzitter Fragiele X vereniging Nederland

Het Fragiele X syndroom is een zeldzame erfelijke aandoening die wordt gekenmerkt door een verstandelijke beperking en specifieke gedragsproblematiek. Als oprichter van de Fragiele X vereniging Nederland, zette de heer Douwes zich in om de bekendheid van het syndroom en de verwante aandoeningen nationaal en internationaal te vergroten.

Als voorzitter speelde hij een belangrijke rol om de families die getroffen worden door deze erfelijke aandoening een houvast te geven in hun zoektocht naar herkenning en erkenning.

Omdat de ziekte bij veel zorgverleners nog onbekend is, nam hij het initiatief om een huisartsenbrochure samen te stellen. Hij stelt de nieuwsbrieven op, is actief in diverse gespreksgroepen en onderhoudt contacten met zorginstellingen en andere patiëntenverenigingen. Daarnaast verzorgt hij lezingen, organiseert hij de jaarlijkse Familiedag en Contactdag en ijvert hij voor gespecialiseerde hulp voor patiënten in ziekenhuizen.

Hij is nauw betrokken bij het Europees Fragile X netwerk, was hij de organisator van de eerste Europese conferentie in 2011 en is één van de drijvende krachten achter Fragile X International.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of abonneer u op de AmersfoortMail of één van onze andere nieuwsbrieven.

AANMELDEN