Koninklijke onderscheiding voor 11 Amersfoorters

Op maandag 26 april 2021 hebben 11 Amersfoorters voor hun bijzondere verdiensten een koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. 7 inwoners zijn benoemd tot Lid -, 2 personen tot Ridder - en 2 personen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke onderscheiding voor 11 Amersfoorters

Vanwege het coronavirus vindt de feestelijke uitreiking van de lintjes op aangepaste wijze plaats in aanwezigheid van een beperkt aantal genodigden.

C. (Ina) Prinsen – Pieneman, 79 jaar

Mevrouw Prinsen - Pieneman (1941) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1993 is zij secretaris, penningmeester en vrijwilliger bij de Oecumenische maaltijdgroep Het Klokhuis in Randenbroek-Schuilenburg en verzorgt zij maaltijden voor ouderen. Bij de protestantse Gemeente Amersfoort was zij actief als lid van de kindernevendienst en tot op heden actief als lectrice en pastoraal medewerker. Van 2004 tot 2011 was zij lid van de kerkenraad en diaken. Mevrouw Prinsen is vrijwilliger en gastvrouw voor nabestaanden bij de stichting Sovjet Ereveld. De stichting beheert het ereveld waar 865 soldaten uit de voormalige Sovjet-Unie begraven liggen. Zij onderhoudt graven, verricht administratieve taken en assisteert bij herdenkingen. Voor de stichting Schuldhulpmaatje Amersfoort is zij sinds 2011 actief als vrijwilliger en begeleidt zij mensen met financiële problemen.

H. (Hilbert) Knul, adjudant b.d., 74 jaar

De heer Knul (1946) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanaf 1996 is hij betrokken bij en actief als organisator van de jaarlijkse Dodenherdenking in de wijk Rustenburg. Voor de stichting Cavalerie Ere-escorte (St. CEE) was hij van 1990 – 2008 bestuurslid. De stichting brengt ter gelegenheid van Prinsjesdag en andere bijzondere Koninklijke Gelegenheden een escorte uit. De heer Knul was belast met de portefeuille Materieel en o.a. verantwoordelijk voor de juiste uniformen en paardenuitrustingen. Daarnaast verzorgde hij het onderhoud van het kwetsbare materieel.

Vanaf 2006 is hij vrijwilliger bij de Protestantse wijkgemeente De Brug en actief als diaken, voorzitter van de diaconie, lid van de begeleidingscommissie en als collectant. Hij verzorgt tevens de distributie van de nieuwsbrieven.

M.(Max) A. Cramer, 67 jaar

De heer Cramer (1954) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij was vanaf 1982 werkzaam bij en sinds 2002 hoofd van het Bureau Monumentenzorg van de gemeente Amersfoort. Met de inventarisatie van de Jonge Bouwkunst en de ruimtelijke analyse van de stad legde hij de basis voor de verbreding en modernisering van de erfgoedzorg in Amersfoort. Onder zijn leiding is de aandacht verbreed naar onder meer het industrieel erfgoed en de wederopbouwperiode, wat leidde tot de periodieke actualisering en uitbreiding van de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst.

Hij zet zich tevens in voor de monumentenzorg in de gemeente Hilversum. Hij is auteur van diverse publicaties en boeken en architectuurhistoricus/adviseur bij diverse (erfgoed) organisaties.  Hij was actief voor de stichting Open Monumentendagen en Lud’Arte, bureau voor Kunst, Cultuur en Educatie in Amersfoort. Ook is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Hilversum en was hij gastdocent bij de Erfgoed Academie te Amersfoort. Hij is bestuurslid van het Luther Museum Amsterdam en betrokken bij de restauratie en verbouwing van het historische en monumentale gebouwencomplex tot een nationaal museum.

P. (Paul) H.M.J. Out, 79 jaar

De heer Out (1941) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is sinds 1988 verbonden aan tennisvereniging LTV Randenbroek in verschillende functies: vier jaar als lid van de commissie Veteranentoernooi en zes jaar als penningmeester. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de parkcommissie en zet hij zich in voor het onderhoud van de banen, het clubhuis en het park. Hij was betrokken bij diverse verbouwingen en verduurzamingen en realiseerde met anderen de aanleg van all weather banen. Daarnaast was hij vijftien jaar vrijwilliger bij de Bridge Sociëteit Amersfoort (BSA).

A.(Anita) C.S. Hokken – Koelega, 67 jaar

Mevrouw Hokken is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij was van 1987 tot 2020 werkzaam als kinderarts-endocrinoloog en tevens hoogleraar kinder-endocrinologie bij het Erasmus MC te Rotterdam. Zij zette zich in voor de belangen van kinderen met een groeistoornis en zeldzame aandoeningen, zowel nationaal als internationaal. Zij zorgde onder andere voor een betere en uniformere zorg en behandeling van patiënten met het Prader-Willi Syndroom. Dit resulteerde in de oprichting van het Prader-Willi Expertise Centrum in het Erasmus MC. Ook richtte zij het Silver-Russel Expertise Centrum op.

Zij is directeur van de stichting Kind en Groei, een landelijk kenniscentrum op het gebied van groei en ontwikkeling bij kinderen. Onder haar leiding groeide de Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling (LRG) kinderen uit tot een instituut waaraan de gehele beroepsgroep medewerking verleent. Daarnaast is zij directeur van Growth Analyser BV, een non profit organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van software gericht op groei van kinderen. Voor de European Society of Paediatric Endocrinology (ESPE) was zij penningmeester en tot op heden secretaris. De ESPE is een Europese organisatie en heeft als doel kennis op het gebied van kinderendocrinologie en diabetes te bevorderen door onderzoek, onderwijs en medische praktijken ten behoeve van kinderen en jong volwassenen over de hele wereld.

A.(Ada) S.M. Kok-van de Pol, 60 jaar

Mevrouw Kok-van de Pol (1960) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij was actief voor de Muziekvereniging Animato Hooglanderveen en voor de carnavalsvereniging De Keuters. Bij de tennisvereniging Hooglanderveen was ze lid en voorzitter van de jeugdcommissie en lid van de toernooicommissie. Zij is vrijwilliger bij het Welkomst-werk Hooglanderveen/Vathorst en bij de jaarlijkse motortoertocht in Hooglanderveen. Daarnaast is zij secretaris van de Nationale vereniging De Zonnebloem te Hooglanderveen en gastvrouw bij de zorgcentrum Sint Jozef. Tevens is zij voorzitter van de Vereniging voor dames te Hooglanderveen.

R. (Rob) E.F.W. Lampe, 68 jaar

De heer Lampe (1952) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is werkzaam als vrijwillig freelance camerajournalist. In de jaren tachtig werd hij een lokale bekendheid met het zelfbedachte type Sjef Bode, waarmee hij een brug sloeg tussen de burgers en de lokale politiek. Naast zijn werk als docent bij de basisschool voor speciaal onderwijs de Dr. A. van Voorthuyzenschool (2005 – 2016) was hij bestuurslid van de Stichting Stadsboerderij De Vosheuvel, de overkoepelende organisatie van de school en de aangrenzende kinderboerderij. Hij was medeorganisator van de sleuteluitreiking tijdens het carnaval en nam tien jaar de mantelzorg op zich voor een overbuurvrouw. Hij is medeoprichter en beheerder van het mediaplatform AmersfoortGezien en volgt Amersfoorters bij evenementen en festivals met zijn camera. Hij maakt rubrieken als 'Stadhuisplein 1' voor een laagdrempelige verbinding tussen de politiek en de burger en 'Sjef peilt de stemming' en 'Kwestie van kiezen' tijdens verkiezingen.

In 2009 richtte hij de Buurtcommissie Westerstraat op en zet zich in voor het behoud en onderhoud van het monument Appelweg. Een jaar later was hij betrokken bij de oprichting van de lokale omroep EVA.

R. (Riemer) Poortstra, 63 jaar

De heer Poortstra (1957) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is directeur van de stichting Samenwerkingsverband (SWV) VSO Eemland, een bovenschoolse organisatie voor besturen van 24 scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en zes scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Hij leverde belangrijke bijdragen aan de verbetering van het passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zijn inzet leidde mede tot de introductie van de Wet passend onderwijs in 2014 en een effectieve samenwerking tussen onderwijs en het sociaal domein in de regio Eemland.

Hij is als cantor en dirigent actief voor de ruimtevieringen in de Sint Aegtenkapel. In diezelfde functies was hij betrokken bij de centrumvieringen in de Johanneskerk. Hij is actief voor de Oratoriumvereniging SoliAmersfoort, was er tien jaar bestuurslid. Tot op heden maakt hij deel uit van de reiscommissie en is hij voorzitter van de artistieke commissie. Voor het Herman van Veen Arts Center te Soest is hij vrijwilliger bij de muziekvoorstellingen en fungeert hij als chauffeur.

E. (Ellen) M. Hazekamp, 68 jaar

Mevrouw Hazekamp (1953) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In 2020 nam mevrouw Hazekamp afscheid van de Cliëntenraad Werk en Inkomen van de gemeente Amersfoort. Daar was zij vanaf 2002 actief onder andere als lid dagelijks bestuur, secretaris, voorzitter en verbindingsofficier naar instanties. Ze onderhield de contacten met instanties en relaties. Daarnaast maakte zij deel uit van de redactieraad van Kansz, de krant voor de cliënten van Amersfoort en Leusden. Al jarenlang is zij mantelzorger voor haar zoon en zorgt zij regelmatig voor haar broer en moeder.

Th. (Dick) J.M. Stalenhoef, 75 jaar

De heer Stalenhoef (1946) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is werkzaam als vicevoorzitter van de Raad van bestuur bij Envipco Holding N.V. (statiegeldmachines). Van 2000 tot 2005 was hij penningmeester en voorzitter van de VVD, afdeling Amersfoort. Voor stichting De Waterlijn Rondvaarten was hij tot 2014 actief als schipper, verteller en vaarinstructeur. Van 2009 - 2016 was hij penningmeester van en vrijwilliger bij het kerkkoor Soli Deo Gloria te Amersfoort. Met zijn grote expertise op financieel terrein begeleidde hij de feestcommissie terrein en trad hij op tijdens rouw- en trouwdiensten. Hij was secretaris en is tot op heden penningmeester van de parochie Onze Lieve Vrouw te Amersfoort. Daarnaast is hij lid van de gebouwenadviescommissie. In deze functie levert hij een grote bijdrage aan de opbouw en cultuur van de verschillende kerklocaties.

A. (Lex) F.R. van der Heijden, 64 jaar

De heer Van der Heijden (1956) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij is sinds 1997 president en voorzitter van het CMTC-OVM, een patiëntenorganisatie van en voor mensen met vasculaire malformaties (bloedvatafwijkingen). De heer Van der Heijden versterkte de aandacht voor deze ziekte, ontwikkelde een website en zocht contact met instanties op Europees en mondiaal niveau. Na lang aanhouden lukte het om via een wetswijziging te bereiken dat ook buitenlandse patiënten meegeteld mochten worden bij het subsidiecriterium van de overheid minimaal 100 leden/en of donateurs. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een internationaal kennisuitwisselingsplatform.

Sinds 2004 zet hij zich tevens in voor betere zorg en begeleiding van mensen met een zeldzame aandoening voor de internationale organisatie Eurordis (Rare Diseases Europe). Daarnaast is hij lid van diverse commissies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en adviseert hij over de inrichting van de landelijke gezondheidszorg.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.