Inwoners adviseren gemeente over digitalisering en ethiek

Inwoners van Amersfoort gaan de gemeente adviseren over ethische kwesties bij digitale technologieën en dataverwerking. Hiervoor wordt de Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek opgezet. Het gaat om een proef van een jaar.

Ook in Amersfoort is steeds meer te merken van digitalisering, zoals digitale dienstverlening door de gemeente en telcamera’s in de stad. Digitalisering heeft voordelen, maar kan ook risico’s met zich meebrengen zoals (mogelijke) aantasting van de privacy.

Voor digitale en technologische toepassingen waarbij data worden verzameld en verwerkt, werkt de gemeente al volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf nu kan ze dus als aanvulling de Klankbordgroep Digitalisering & Ethiek om raad vragen. Vooral als ethische aspecten een rol spelen, zoals bij het gebruik van algoritmes.

Samenstelling klankbordgroep

Het vormgeven van de klankbordgroep doet de gemeente samen met de inwonersgroep POWER. De twee werkten eerder al samen bij het gebruik van telcamera’s bij de Kamperbinnenpoort.

Bij de samenstelling van de klankbordgroep wordt gestreefd naar een representatieve afspiegeling van de Amersfoortse samenleving. De vraagstukken waarmee de groep zich bezighoudt zijn immers voor alle inwoners van belang.

Proef van een jaar

De klankbordgroep is in eerste instantie een proef van een jaar, waarin de werkwijze verder wordt ontwikkeld. Daarna wordt de samenwerking geëvalueerd en besloten of en op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.