Investeren in de grote drie: wonen, duurzaam en inclusief

Op 1 oktober 2019 heeft het college van B&W de meerjarenbegroting 2020-2023 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Ondanks financiële uitdagingen investeert het college in de grote drie opgaven: voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, duurzame energie in de stad en een inclusieve samenleving.

Investeren in de grote drie: wonen, duurzaam en inclusief

Wethouder Financiën Willem-Jan Stegeman: “Eerder zijn we goed uit de crisis gekomen. We investeren nu in de toekomst van onze stad. Want daar ligt het belang van onze inwoners. Amersfoort groeit en verandert. Financieel voorzien we enkele pittige vraagstukken maar hebben we tijd om met de raad tekorten verstandig op te gaan lossen.”

Grote ambitie

In de begroting presenteert het college de plannen voor de komende jaren met woningbouw, duurzaamheid en een inclusieve stad. Die drie ambities zijn van groot belang voor de toekomst van Amersfoort. Het college investeert hier 16,7 miljoen euro extra in 2020 en de drie opvolgende jaren 6,2 miljoen per jaar. Ook in de jaren daarna wil het college investeren in deze opgaven. In de huidige begroting is hier niet genoeg ruimte voor.

Financiële uitdagingen

Zoals dit voorjaar al in de Kadernota stond zijn er financiële uitdagingen voor de gemeente. Zoals vervangingsinvesteringen, gestegen lonen en prijzen zetten het budget van gemeenten, waaronder Amersfoort, onder druk. Ook andere landelijke ontwikkelingen zoals kostenstijging in de Jeugdzorg en WMO zorgen voor hogere uitgaven. Maar vooral de lagere rijksuitkering is nadelig voor de begroting. Als hier niets verandert dan loopt het (jaarlijks terugkerende) Amersfoortse tekort op tot 12 miljoen euro vanaf 2023.

Keuzes maken

Stegeman: “Een tekort dwingt tot scherpe keuzes: de komende maanden gaat het college met de gemeenteraad hierover in gesprek. Een gesprek over minder uitgeven of inkomsten verhogen. Het doel is om de begroting meerjarig sluitend te krijgen en voldoende geld beschikbaar te houden om ook in de toekomst van de stad te blijven investeren.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 29 oktober 2019 en besluit hierover op 5 november 2019. Op de website amersfoort.begroting-2020.nl is de gehele begroting met toelichting te vinden.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.