Intensieve aanpak eikenprocessierups heeft effect

De intensieve aanpak van de eikenprocessierups in Amersfoort heeft effect. Uit contacten met inwoners blijkt dat zij dit jaar minder overlast ervaren. In juni 2019 ontving de gemeente 496 meldingen van nesten, overlast en (te) late bestrijding. In juni 2020 waren dit er 182.

Intensieve aanpak eikenprocessierups heeft effect

De circa 23.000 eiken in de openbare ruimte in de stad zijn inmiddels gecontroleerd. Tot nu toe zijn ongeveer 7.300 nesten uit 2.800 bomen weggezogen. Naar verwachting zijn dit jaar de openbare ruimte in de stad én het buitengebied eind juli vrij van nesten. In 2019 waren nog 7.500 bomen besmet en duurde het wegzuigen tot eind augustus.

Eikenbomenkaart

Op de eikenbomenkaart op www.amersfoort.nl/rups kan iedereen de actuele stand van zaken volgen. Een volledige evaluatie en een voorstel voor de aanpak in 2021 volgen komend najaar.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.