Inloopbijeenkomst Kop van Isselt van bedrijventerrein naar woon- en werkgebied

Kop van Isselt, het gebied waar nu onder andere de ROVA zit, gaat veranderen. Van een bedrijventerrein naar een gebied waar je kunt wonen en werken. Wilt u meer weten, ziet u kansen of heeft u zorgen? Kom dan op woensdag 12 februari naar de inloopbijeenkomst bij ROVA.

Inloopbijeenkomst Kop van Isselt van bedrijventerrein naar woon- en werkgebied

De ROVA verhuist over een aantal jaar uit het gebied Kop van Isselt. We onderzoeken samen met grondeigenaren in het gebied of gezamenlijk plannen kunnen worden gemaakt. Kop van Isselt ligt op een centrale locatie in de stad en is een van de bijzondere gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen.  Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor willen we de komende tien jaar een uniek gebied aan de stad toevoegen. Een woon-werk-recreatiegebied waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid.

Wat kunt u tijdens de inloop verwachten?

Tijdens de inloopbijeenkomst ligt er nog geen plan. Dat is er nog niet. Wij, de grondeigenaren en ontwikkelaars in het gebied willen graag met u in gesprek om aandachtspunten en kansen op te halen. Waar moeten wij op letten? Wat vindt u belangrijk? Wilt u in de nabije toekomst bij de planvorming van het gebied betrokken worden? Natuurlijk kunt u tijdens de bijeenkomst ook vragen aan ons stellen.
Gedurende de middag en avond geeft supervisor Jeroen Ruitenbeek drie keer een minipresentatie over Langs Eem en Spoor en Kop van Isselt. Als supervisor bewaakt hij de samenhang tussen de verschillende gebieden binnen Langs Eem en Spoor.

Woensdag 12 februari

Op woensdag 12 februari kunt u tussen 16.30 en 20.00 uur binnenlopen bij ROVA aan de Nijverheidsweg-Noord 35. De minipresentaties beginnen om 16.45 uur, 17.45 uur en 18.45 uur. Elke presentatie duurt ongeveer 30 minuten. U kunt langskomen wanneer u wilt. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt contact opnemen met mevrouw Gerry Zwier, projectmanager Kop van Isselt, g.zwier@amersfoort.nl, 033 469 4535.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.

Kop van Isselt is een van de vijf gebieden die samen Langs Eem en Spoor vormen.