Huis voor de Stad: ideeën gebundeld

Afgelopen zomer vroegen we aan de stad, in de organisatie en aan raadsleden: "Wat is voor jou het meest belangrijk aan een nieuw stadhuis?". De rode draad uit alle antwoorden en de ervaringen van experts, zijn nu gebundeld in een concept-ambitiedocument. Dit geeft richting bij het ontwerpen en bouwen van het Amersfoortse Huis voor de Stad. De afgelopen weken kon iedereen hierop reageren.

Huis voor de Stad: ideeën gebundeld

Willem Jan Stegeman, wethouder Stadhuis: “Als stad groeien we de komende jaren door de bouw van nieuwe woningen. Ook werken we aan een duurzame stad en vinden we het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en mee kan doen in Amersfoort. Een Huis voor de Stad moet passen in dat toekomstbeeld. Het moet een goede werkplek zijn voor de medewerkers, maar bovenal moeten gebruikers en bezoekers voelen dat het nieuwe gebouw een huis is voor hén. Daarom is het goed dat we dit samen met de stad en de organisatie realiseren.”

Toekomstbestendig en ontmoeting centraal

De rode draad uit alle reacties is dat we een toekomstbestendig Huis voor de Stad willen waar ontmoeting centraal staat. Investeren in een nieuw Huis voor de Stad doen we met oog voor mens en milieu, passend binnen het bestaande huisvestingsbudget. Op die manier bouwen we aan een gebouw dat vele generaties meegaat en echt toekomstbestendig is.

Daarnaast is het een huis waar ontmoeting centraal staat: een toegankelijke omgeving waar iedereen welkom is en waar iedereen gebruik van kan maken. Een gebouw met een Amersfoortse identiteit en uitstraling, dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Video en ambitiedocument

In deze video zie je een korte uitleg en je kunt het ambitiedocument hier doorlezen. We waren ook erg benieuwd naar wat jij vindt van de opgeschreven ambities.Via participatieplatform Met Amersfoort kon je er daarom op reageren. De reactietermijn is inmiddels gesloten.

Impact van corona

De impact van corona is groot, óók op de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis. De veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de keuzes in het traject. Ook in deze bijzondere tijd moeten we verder vooruitkijken en zorgen dat de huisvesting van de gemeente op orde blijft.

“Welke functies precies nodig zijn in het Huis voor de Stad en hoe dat eruitziet, dat gaan we de komende tijd verder uitwerken,” aldus Stegeman. “Corona heeft ons nog meer laten zien dat de toekomstige manier van werken, samen leven en onze dienstverlening anders kunnen zijn dan nu. We zijn met elkaar nog aan het uitzoeken en aan het leren over hoe het werken er straks uit gaat zien. Bij het ontwerpen van het Huis voor de Stad wordt hiermee rekening gehouden.”

Vervolg

De volgende stap is dat de definitieve versie van het ambitiedocument aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. We selecteren dan ook een ontwerpteam. Hiermee wordt het ambitiedocument uitgewerkt tot een programma van eisen plus schetsontwerp. Volgens planning zijn halverwege 2021 de eerste schetsontwerpen klaar om te delen met de stad en de gemeentelijke organisatie.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.