Hoogbouwvisie biedt afwegingskader

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Hoogbouwvisie 2019 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. De hoogbouwvisie is tot stand gekomen met de inbreng van vele partijen en betrokkenen. De hoogbouwvisie biedt een ruimtelijk afwegingskader waarmee in de verschillende ontwikkelingen wordt beoordeeld of en hoe hoogbouw een rol kan spelen.

Hoogbouwvisie biedt afwegingskader

Amersfoort is een stad met ambities. Amersfoort wil de stad duurzamer, gezonder, bereikbaarder en aantrekkelijker maken. Daarom is gestart met een grote, nieuwe stedelijke opgave: tot 2030 worden er in de stad ongeveer 1.000 woningen per jaar bijgebouwd.

Amersfoort kiest zoveel mogelijk voor inbreiding van de bestaande stad onder andere door hoogbouw. In Amersfoort geldt: ‘hoogbouw is een middel en geen doel op zich’. Hoogbouw kan helpen om strategisch met de beperkte ruimte om te gaan. Doel is om de benodigde groei van wonen, werken en andere voorzieningen te faciliteren en de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, en duurzaamheid van de stad op de lange termijn te waarborgen. Een stad waar iedereen zich thuis voelt: toegankelijk en verschillende voorzieningen en functies. In het Deltaplan wonen heeft de gemeente aangegeven hoe de gemeente werkt aan voldoende, betaalbare en passende woningen.

In de hoogbouwvisie geeft de gemeente een aantal principes aan wanneer hoogbouw kan, waar hoogbouw kan en hoe hoogbouw kan. Hoogbouw is geen doel op zich. De visie geeft aan onder welke voorwaarden het mogelijk is. Dit noemt de gemeente ‘De Amersfoorts hoogbouwladder’.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.