Hoger opgeleide statushouders krijgen betere kansen op passend werk

Statushouders met een hoger opleidingsniveau krijgen extra begeleiding en financiële steun om (verder) te studeren of een traject te volgen naar een baan op niveau. De gemeente heeft hiervoor de handen ineen geslagen met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. De kans op het vinden van werk dat goed aansluit op het kennisniveau en de vaardigheden wordt daardoor groter.

Hoger opgeleide statushouders krijgen betere kansen op passend werk

Cees van Eijk wethouder Werk & Inkomen en Diversiteit: “Iedereen moet werk kunnen vinden waarin talent, kennis en ervaring tot hun recht komen, ook voormalige vluchtelingen. Als taal of een buitenlandse diploma dit in de weg staat, dan is het belangrijk dat wij daar aandacht voor hebben. Zo dragen we bij aan een betere toekomst voor de statushouder en een divers personeelsbestand van Amersfoortse organisaties. Een win-win situatie.”

Gelijke kansen

Door de situatie in het land van herkomst hadden voormalige vluchtelingen niet altijd de mogelijkheid om te studeren of hun studie af te ronden. Diploma’s uit het land van herkomst worden in de meeste gevallen lager gewaardeerd of niet erkend in Nederland. Een studie starten in Nederland is vaak extra lastig, omdat vluchtelingen de taal niet goed spreken en niet goed bekend zijn met het onderwijssysteem. In vergelijking met studenten die in Nederland geboren en opgegroeid zijn, missen vluchtelingstudenten vaak een netwerk en de financiële middelen om zonder steun te kunnen studeren.

Gezamenlijke inspanning

Op woensdag 29 mei ondertekenen de wethouder en UAF-directeur Mardjan Seighali een convenant om de samenwerking te bekrachtigen. Gezamenlijk zetten de partijen zich in voor statushouders die op hbo-niveau of universitair niveau aan de slag willen. Zij kunnen rekenen op begeleiding-op-maat via het UAF. Dit betekent dat zij hulp krijgen bij het bepalen van de beste route naar een baan, het voldoen aan de instroomeisen voor een (duaal) studietraject en het wegnemen van financiële drempels.

Over het UAF

Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doet zij al sinds 1948. Momenteel begeleidt en ondersteunt het UAF bijna vierduizend vluchtelingen in verschillende fasen van hun studie of loopbaan, onder wie 32 Amersfoortse statushouders.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.