Hoge gemeentelijke onderscheiding voor notaris Veldhuizen

Tijdens zijn afscheid als notaris van Amersfoort heeft mr. A. Veldhuizen donderdagmiddag uit handen van burgemeester Lucas Bolsius de Jacob van Campenpenning van de stad Amersfoort ontvangen.

Hoge gemeentelijke onderscheiding voor notaris Veldhuizen

De heer Veldhuizen krijgt de bijzondere gemeentelijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de regio Amersfoort.

Verdiensten

Naast het notarisambt bij VBC Notarissen te Amersfoort, vervult de heer Veldhuizen al jarenlang diverse maatschappelijke functies op velerlei terrein. Voor verschillende charitatieve, culturele, kerkelijke en maatschappelijke instellingen in de regio Amersfoort en in het land is hij een kundig, betrokken en integer bestuurder met een scherpe kijk op zaken. Hij treedt op als initiator van uiteenlopende maatschappelijke en culturele  projecten, heeft zitting in comit├ęs van aanbevelingen ter bevordering van het werven van fondsen en maakt deel uit van verschillende werkgroepen.

Daarnaast levert hij een belangrijke bijdrage aan de kennis en de historie van de stad. Hij was onder meer betrokken bij de Oudheidkundige Vereniging Flehite en was voorzitter van de stichting Amersfoorse publikaties (SAP). Hij is voorzitter van de stichting Burgerweeshuis en als Kanunnik verbonden aan het Capittel van Sint-Joris. Daarnaast is hij onder andere rentmeester van het College van de Malen op Hoogland, voorzitter van de Thomas Scheltus stichting en voorzitter van de vereniging maatschappij van Welstand te Eindhoven.

Ook heeft hij zich verbonden aan Meander Medisch Centrum en haar voorgangers: hij is actief voor de Raad van Toezicht, de Kunststichting, Stichting Bijstand en laatstelijk in de Vrienden Stichting van Meander Medisch Centrum.

Jacob van Campenpenning

De Jacob van Campenpenning (voorheen erepenning van de stad Amersfoort) is ingesteld in 1959 bij gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Amersfoort. De penning wordt toegekend als bijzondere blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen, die zich voor de gemeente Amersfoort in zeer hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Zesde uitreiking

Het is pas de zesde keer dat de penning wordt uitgereikt. Hiervoor kregen de heer prof. dr. A.L.L.M. Asselbergs, oud wethouder van Amersfoort, J.C. graaf van Randwijck (postuum), oud burgemeester H. Molendijk, oud wethouder C. van Zwol en oud burgemeester A. Schreuder de onderscheiding.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.