Herdenkingsplaquette BW-laan aangepast

Woensdag 1 mei is, na zorgvuldige afweging, de tekst op herdenkingsplaquette aan de Barchman Wuytierslaan aangepast in ‘Wij herdenken hen die vielen voor de vrijheid’.

Herdenkingsplaquette BW-laan aangepast

NOS-journalist Roel Pauw, die in Amersfoort woont, deed onlangs onderzoek naar de namen van de 20 mannen op de herdenkingsplaquette voor WO II aan de Barchman Wuytierslaan. Dit is een van de oudste monumenten voor WO II in Nederland en gedenkt de executie van deze
mannen op 2 februari 1945 door de bezetter. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat de reputatie van enkele mannen op deze plaquette tijdens de oorlog op z’n minst discutabel was. De nabestaanden zijn met een brief geïnformeerd, zo ook de bewoners van de panden waar de plaquette aan is bevestigd. Op 1 mei heeft de NOS een radio-reportage uitgezonden. Het artikel kunt u hier teruglezen.

Burgemeester Bolsius: “We hebben alle informatie zeer zorgvuldig bekeken en hebben geconcludeerd dat de aanpassing van de tekst op de plaquette recht doet aan alle namen die erop staan vermeld, en ook recht doet aan de gebeurtenis op 2 februari 1945. Op die datum zijn daar immers twintig mannen omgebracht die, ongeacht ‘hun keuzes’ die ze hebben gemaakt tijdens de oorlog, worden herdacht.

Professor Romijn van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) zegt hierover: ‘Enerzijds ligt het voor de hand dat mensen slachtoffers met hun namen willen herinneren en herdenken, anderzijds blijkt het vrijwel onvermijdelijk dat namenmonumenten of plaquettes problemen opleveren. Het probleem van Amersfoort staat bepaald niet op zichzelf. Aanpassing blijkt niet uitzonderlijk en ik kan me voorstellen dat dit, in het licht van nieuwe informatie, waarschijnlijk ook het meest in overeenstemming is met de historische toedracht.’

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.