Hek om kademuur Grote Koppel

De gemeente Amersfoort zet het gebied bij de kademuur langs de Grote Koppel af. De kademuur naast de brug ’t Sasje blijkt instabiel. Daarom wordt de kade afgezet van de fiets- en voetgangersbrug tot nabij de trappen naar de botenverhuur met een hek. De afzetting blijft totdat in 2022-2023 de gehele kademuur tot aan de toerit van de spoortunnel wordt vervangen.

Hek om kademuur Grote Koppel

Bij een duikinspectie in oktober 2015 is waargenomen dat het metselwerk over de vloer aan het verschuiven is. Het straatwerk achter de muur vertoont een lichte verzakking. Metingen geven aan dat het metselwerk van de kademuur verschuift over de houten funderingsvloer richting de Eem. De muur is in de afgelopen 4 jaar nauwlettend gemeten en blijkt in die tijd 3 cm verschoven.

Het hek wordt in week 51 van 2020 geplaatst en zal blijven staan tot de kademuur wordt vervangen. Oorspronkelijk zou de kademuur in 2025 worden vervangen. Door de huidige slechte staat van de muur wordt de vervanging vervroegd naar 2022-2023. Een dergelijk project vraagt een gedegen voorbereiding. Daarom is het niet mogelijk de vervanging eerder uit te voeren.

Oorsprong en constructie kademuur

De gemetselde kademuur dateert uit de negentiende eeuw. De kademuur is gebouwd toen de spoorwegmaatschappij toestemming kreeg een vaste spoorbrug over de Eem te plaatsen. De loskaden tussen het spoor en de Koppelpoort waren voor de vrachtschepen niet langer bereikbaar zodat er nieuwe loskaden moesten komen vóór de spoorbrug. De kademuur constructie is traditioneel: op houten palen zijn houten kespen aangebracht en daarop is een muur gemetseld. In 2005 is de muur aan de bovenzijde afgewerkt met granieten dekelementen.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.