Hans Buijtelaar stopt als wethouder

Wethouder Hans Buijtelaar is per direct afgetreden als wethouder van de gemeente Amersfoort. In een brief aan de gemeenteraad heeft hij zijn beweegredenen toegelicht.

Hans Buijtelaar stopt als wethouder

Hans Buijtelaar was bijna 11 jaar wethouder in Amersfoort. Hij was in deze periode onder meer verantwoordelijk voor Mobiliteit, Sport, Vathorst, Financiën en Grondzaken. Een aantal kenmerkende resultaten is de bouw van vele woningen in Vathorst, de maatregelen om het fietsen in de stad aantrekkelijk te maken, de invoering van de autoluwe binnenstad en mooie ontwikkelingen op het gebied van sport, zoals de realisatie van de Amerena.

Burgemeester Lucas Bolsius: “Met Hans Buijtelaar vertrekt een zeer ervaren wethouder met een enorme dossierkennis. In al die jaren heb ik van nabij zijn gedrevenheid voor de stad ervaren. Met zijn vasthoudendheid heeft hij veel voor Amersfoorters gerealiseerd. Die betrokkenheid lees ik ook terug in de brief waarin hij zijn aftreden motiveert. De collegeleden hebben de samenwerking met Hans als prettig ervaren en vinden het jammer dat hij vroegtijdig dit college verlaat.”

Vervolg

De fractie van de VVD laat weten dat zij zo spoedig mogelijk op zoek gaat naar een nieuwe wethouder namens hun partij. Tot die tijd nemen de huidige collegeleden de portefeuille-onderdelen waar.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.