Groot onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid

Deze week, op dinsdag 10 september, versturen we 10.000 Amersfoorters een brief waarin de gemeente vraagt om mee te doen aan een onderzoek over leefbaarheid en veiligheid in de stad.

Groot onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid

In het onderzoek krijgen deze Amersfoorters vragen zoals: ‘Wat vindt u van uw buurt, de voorzieningen, de sfeer en het onderhoud?’ en ‘Welke problemen ervaart u in uw wijk en wat kan de gemeente daaraan doen?’ Verder is er in het onderzoek aandacht voor bijvoorbeeld slachtofferschap van criminaliteit, voor mantelzorg en voor milieumaatregelen. De uitkomsten van het onderzoek helpen de gemeente om keuzes te maken die beter aansluiten bij de wensen van alle Amersfoorters. Als u de brief ontvangt dan zit u in de steekproef. De gemeente hoopt dat u in dat geval uw medewerking wilt verlenen en aan het onderzoek mee doet.

Zodra de resultaten bekend zijn, publiceren we die hier op de website en via al onze sociale media-kanalen.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.