Gratis buitenkasten voor Amersfoortse AED-eigenaren

Alle eigenaren van bestaande AED’s, de apparaten om bij reanimatie een elektrische schok toe te dienen, kunnen een gratis buitenkast aanvragen bij de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort. De stichting heeft hiervoor een subsidie van de gemeente ontvangen.

Gratis buitenkasten voor Amersfoortse AED-eigenaren

Het is de bedoeling dat hiermee zoveel mogelijk AED’s buiten geplaatst worden. Zo zijn deze 24 uur per dag beschikbaar voor de burgerhulpverleners van het netwerk. De verbruikskosten voor de AED-eigenaar na een inzet kunnen bij de ambulancedienst RAVU worden gedeclareerd.

Alle eigenaren van bestaande AED’s (particulieren, appartementsgebouwen, huisartsenposten en andere Amersfoortse instellingen en bedrijven) kunnen een gratis buitenkast aanvragen. Ook voor nog aan te schaffen AED’s is dit mogelijk. Meer informatie, de exacte voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl.


Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.