Gezondheidsakkoord voor gezonde toekomst regio Eemland

Op woensdag 15 december tekenden Huisartsen Eemland, Meander Medisch Centrum, tien instellingen voor Verzorging, Verpleging en Thuiszorg*, GGz Centraal, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Zilveren Kruis Zorgkantoor en acht gemeenten** in de regio waaronder Amersfoort, gezamenlijk het gezondheidsakkoord Samen Sterker. Hiermee spreken zij de intentie uit om intensiever samen te werken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van Eemland.

Gezondheidsakkoord voor gezonde toekomst regio Eemland

Intensievere samenwerking

De toenemende zorgvraag, stijgende zorgkosten, oplopende arbeidstekorten en beperkte capaciteit van woonvoorzieningen met zorg, maken het noodzakelijk om nóg intensiever te gaan samenwerken. De partners in Samen Sterker bundelen daarom de krachten om de zorg in de regio Eemland betaalbaar, toegankelijk en beschikbaar te houden. De verwachting is dat ook andere partners aansluiten bij het netwerk.

Binnen de regio Eemland bestaan al veel samenwerkingsverbanden; met Samen Sterker wordt hierin samenhang aangebracht zodat bestaande overlegstructuren, lopende en nieuwe projecten en schaarse middelen effectief worden ingezet. Er wordt samengewerkt op de thema’s arbeidsmarkt, wonen en zorg, kwetsbare ouderen, chronische aandoeningen, spoedzorg, digitaal netwerkplatform, preventie en psychische kwetsbaarheid.

Gezamenlijke doelen

Het netwerk wil dat inwoners de komende jaren hun eigen gezondheid en ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning als beter ervaren, dat de zorgkosten per inwoner verminderen en dat het werkplezier van professionals verbetert. Daarbij zijn een aantal leidende principes belangrijk, zoals aandacht voor positieve gezondheid, regie bij de burger, de juiste zorg op de juiste plek en wijkgericht en generalistisch waar het kan, specialistisch waar nodig. Bovendien wordt rekening gehouden met de diversiteit van mensen door bijvoorbeeld hun afkomst, levensovertuiging of beperking.

Het komende jaar wordt gebruikt om de concrete vraagstukken in de regio Eemland in kaart te brengen en te ontdekken waar gezamenlijke kansen en dilemma’s liggen. Daarnaast heeft het netwerk de ambitie om eind 2022 tenminste één project per thema te realiseren met inbreng van inwoners, cliënten of patiënten.

* Beweging 3.0, De Haven, Silverein, De Koperhorst, Amaris Zorggroep, Accolade Zorg, Zorggroep Charim, King Arthur Groep, Moriahoeve en St. Pieters en Bloklands Gasthuis.
** Gemeenten Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk, Bunschoten, Baarn, Eemnes en Soest.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.