Gezocht: leden voor klankbordgroep digitalisering en ethiek

Steeds vaker wordt er in de openbare ruimte informatie verzameld en gemeten. Bijvoorbeeld met telcamera’s in de stad. Ook werken we steeds meer met data als basis voor beleid. Dit heeft voordelen, maar mogelijk soms ook nadelige (ethische) aspecten. Daarom zoeken we inwoners die de gemeente willen adviseren over digitalisering en ethische aspecten.

Gezocht: leden voor klankbordgroep digitalisering en ethiek

Samen vormen deze inwoners de klankbordgroep digitalisering en ethiek. Het werken met een klankbordgroep is in eerste instantie een proef van een jaar, waarin de werkwijze verder wordt ontwikkeld. Daarna zal er een evaluatie plaatsvinden.

Wie we zoeken

Je bent inwoner van Amersfoort en je wilt graag je bijdrage leveren aan de gemeente waarin je woont. Je hebt interesse in het onderwerp, wilt graag weten welke informatie de gemeente verzamelt. En je vindt het leuk om – samen met anderen – over digitalisering en ethische aspecten na te denken en je mening te vormen.

Dit ga je doen

Het gaat naar verwachting om 3 tot 4 keer per jaar een adviesvraag rondom een project. Dit vraagt tijd om je in te lezen in het project of de digitale toepassing. Ook vraagt het tijd om te overleggen met de andere klankbordgroep leden. Inschatting is dat een adviesvraag zo’n 16 uur aan tijd vraagt. Vanuit de gemeente is begeleiding en ondersteuning aanwezig m.b.t. organisatie en communicatie rondom de werkzaamheden. Deelname aan de klankbordgroep is op vrijwillige basis. Wel is er de mogelijkheid voor een onkostenvergoeding.

Aanmelden

Je kan je tot uiterlijk 1 juli 2021 aanmelden als kandidaat door een e-mail met een korte motivatie te sturen naar: digiklankbordgroep@amersfoort.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen nodigen we een selectie van de aanmelders uit voor een gesprek. We streven bij de samenstelling van de klankbordgroep naar een representatieve afspiegeling van de Amersfoortse samenleving, vooral waar het leeftijd betreft. De vraagstukken waarmee de groep zich bezighoudt zijn tenslotte voor alle inwoners van belang. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dymphna Meijneken via de.meijneken@amersfoort.nl of Janette van Dijk via ja.vandijk@amersfoort.nl.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.